Tak for den store opbakning og deltagelse på vores aktiviteter i 2023.

Vi havde igen i år lagt et spændende og indholdsrigt program som blandt andet bød på:

Vi håber, du er klar til et nyt og spændende 2024 med Erhvervssammenslutningen.

I bestyrelsen har vi nemlig arbejdet på at skabe helt nye aktiviteter, og på at bringe Erhvervssammenslutningen yderligere ind i den digitale tidsalder til glæde for alle medlemmer.

Det vil vi fortælle meget mere om i starten af det nye år, hvor vi lægger ud med et netværksmøde og vores traditionelle nytårskur.

Med ønske om en rigtig glædelig jul og godt nytår.

Bestyrelsen

Det var der 23 medlemmer, der gerne ville blive bedre til på det første netværksmøde efter sommerferien.

Alle var mødt op i Glostrups flotte, nyistandsatte medborgerhus, hvor Erhvervssammenslutningen bød på lækre sandwich og kaffe inden facilitator, Bo Kristiansen, gik i gang med dagens tema.

For at sætte scenen begyndte netværksmødet med diskussioner i mindre grupper, hvor succesfaktorerne for et godt møde skulle fastlægges. Og hvad er det, der kan få et møde til at føles som det rene tidsspilde.

Herefter gennemgik Bo hvad man bør gøre for at sikre et succesfuldt møde – før møde, under mødet og efter mødet. Det hele kan faktisk opsummeres i Bo’s enkle model:

Til slut fik alle medlemmerne en hjemmeopgave – inden de gik hjem skulle de have booket et 1:1 møde med en af de andre deltagere.

Er sikker på at alle gik hjem med nye ideer til og mod på at booke flere 1:1 møder i fremtiden.

19 friske medlemmer af Erhvervssammenslutningen mødte op på Herstedhøje p-plads for at deltage i Sommer Walk & Talk – et netværksmøde under åben himmel.

Der skulle ’brændstof på tanken’, så arrangementet begyndte med at Erhvervssammenslutningen bød på en is inden den ca. 5 km lange gåtur begyndte.

På turen blev medlemmerne inddelt i to og to, og fik uddelt en række netværksspørgsmål der kunne diskuteres undervejs. Hvert 10. minut blev der skiftet rundt, så alle fik talt med flere forskellige medlemmer. Snakken gik lystigt på turen gennem den smukke skov, der også førte deltagerne op til Herstedhøje.

Da deltagerne nåede til bålhytterne blev der budt på lækre sandwichs, mens der blev netværket videre. Heldigvis holdt vejret sig tørt, så det blev en hyggelig eftermiddag i det fri med gode netværkskollegaer.

Erhvervssammenslutningen ønsker alle en rigtig god sommer! 🌞

Knap 50 medlemmer deltog i årets generalforsamling, der blev afholdt den 23. maj i Incitu’s lokaler i Albertslund.

Generalforsamlingen forløb uden den store dramatik og blev kompetent styret af dirigent Helle Groth Christiansen.

Spørgelysten var stor, da vi kom til godkendelse af budgettet for 2024. Særligt forhøjelsen af det årlige medlemskontingent fra 2.000 kr. til 3.000 kr. skabte en del positive kommentarer fra medlemmerne. Et kontingent der i øvrigt ikke er steget i over 25 år.

Medlemmerne gav generelt udtryk for, at prissætningen af det nye kontingentet stadig var yderst rimeligt i forhold til andre netværk og alle de tilbud Erhvervssammenslutningen tilbyder. På spørgsmålet om, hvad de små iværksættere ville sige, var svaret fra bestyrelsen, at det ofte allerede var dem, der meldte sig ud efter det første år. Budgettet blev herefter godkendt.

Bestyrelsen havde også forhandlet med kommunerne om en forhøjelse af deres kontingent. Det træder i kraft allerede i 2023, således at hver af de fire kommuner i Erhvervssammenslutningen betaler 75.000 kr. om året. Til gengæld skal erhvervssammenslutningen afholde en årlig erhvervskonference, som den der med stor succes blev afholdt for første gang i september 2022.

Årets resultat for 2022 blev et underskud på 122.546 kroner, som blandt andet blev forklaret med øgede omkostninger i forbindelse med erhvervskonferencen og kursregulering af værdipapirer.

Nye personer i bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var André Kowalczyk, Kenneth Waagenes og Hellebeth Hansen – alle tre blev genvalgt.

Søs Saltoft Fontaine, der i løbet af foråret var kommet ind i bestyrelsen som 1. suppleant efter at Britt Thomsen stoppede, ønskede ikke at genopstille. Herudover havde Henrik Bartels stillet sin plads til rådighed, hvis der var andre interesserede.      

Kenneth Reinwald (tv) og Jane Buntzen Møller (th) ønskede begge at stille op og blev valgt ind i bestyrelsen, der desuden består af Bo Kristiansen, Anders T. Johansen og Helle Groth Christensen.

Den nye bestyrelse vil i løbet af juni holde et konstituerende møde og fordele posterne.

Spændende foredrag med tidligere top CEO
Efter generalforsamling var der tid til netværk og et spændende foredrag med den tidligere top CEO Jørgen Nielsen, der tog forsamlingen med på rejsen hos Meny, hvor han i begyndelsen af 2014 blev headhuntet af Dagrofa.

Som koncerndirektør i Købmandshuset og dermed chef for de fire kæder Meny, Spar, Min Købmand og Letkøb fik han den udfordrende og vanskelige opgave at vende den dengang stærkt underskudsgivende detaildel af Dagrofa til en indbringende vækstforretning – hvilket lykkedes til over al forventning.

De fremmødte fik også en række af hans hemmelige råd til at drive en succesfuld forretning i dagens meget udfordrende verden – og der var ingen tvivl i Jørgens vurdering – vi står alle overfor nogle mega udfordringer og at intet vil være som det plejer i løbet af få år.

Vil du læse Formandens beretning fra Generalforsamlingen 2023 – Klik her

Foto: Jesper Koefoed

Deltog du ikke på Erhvervssammenslutningens Generalforsamling 2023, kan du her blive opdateret på Formandens beretning:

”Som jeg anførte ved Nytårskuren, har 2022 har været et spændende år i Erhvervssammenslutningen.

De første måneder af året var kraftig påvirket af Corona. Desuagtet havde Erhvervssammenslutningen ved hjælp fra Michael Odsgard og vores facilitator Bo Kristiansen en stor aktivitet online med interessante oplægsholdere i Ugens Gæst.

Fra august vendte vi tilbage til en mere normaliseret tid og dermed mange gode og spændende foredrag samt netværksmøder.

Efter et fald medlemstallet i Corona-perioden, kommer der nu løbende nye medlemmer til, så vi nu igen er ca. 200 medlemsvirksomheder.

Men det er stadig turbulente tider og der sker frafald – virksomheder lukkes, virksomheder sælges, og mange er nødt til at arbejde meget hårdt for at få deres virksomheder bragt på fode efter nogle hårde år. Derfor prioriterer nogle virksomheder deres tid anderledes.

Vores fire tætte kommuner har alle prioriteret erhvervspolitik og -strategi højt. Kommunerne arbejder alle med forskellige tilgange til erhvervslivet, men hos alle inviteres og involveres Erhvervssammenslutningen i de løbende processer. Vi forsøger til stadighed aktivt at involvere vores lokalpolitikere og medlemmer i Erhvervssammenslutningen.

Alle vores medlemmer skal huske på, at de fire kommuner alle har nogle store og vigtige projekter kørende. Der bygges rigtigt mange boliger til både eje og leje i alle mulige strukturer. Over de kommende mange år kan der forventes en markant stigning i antallet af borgere i de fire kommuner. Det bliver også meget interessant at følge med i færdiggørelse af Letbanen og med tiden se, hvor meget effekt den vil få for de fire kommuner.

Endvidere er der rigtigt mange virksomheder, der ikke længere vil finde sig i at få ødelagt deres virksomheder ved de stadige – og uendelige – byggerier i indre by. Dette medfører en vækst i antallet af virksomheder, der ønsker at etablere sig i vores fire kommuner. Så jeg ser muligheder for et spændende og voksende erhvervsliv til stor glæde for alle stakeholders omkring Erhvervssammenslutningen.

I 2022 afholdte vi 22 møder: netværksmøder, sociale arrangementer, foredrag, nytårskur, generalforsamling m.m. For første gang afholdte vi også en erhvervskonference, der blev en stor succes. Vi har derfor besluttet, at vi også fremover vil afholde erhvervskonferencer og har sammen med Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund kommuner fundet et rimeligt økonomisk niveau herfor.

I 2023 er der indtil videre afholdt: Én nytårskur, fem netværksmøder, ét virksomhedsbesøg og ét foredrag – alle med et stort og engageret medlemsfremmøde.

Årets aktiviteter i 2022 kapitaliseres i årets regnskab, som bliver gennemgået efterfølgende, men jeg kan allerede nu afsløre, at regnskabet giver underskud.

Før beretningen bringes til debat, vil jeg gerne takke bestyrelsesmedlemmerne Hellebeth Hansen, Helle Groth Christensen, suppleanten Søs Fontaine (der indtrådte i bestyrelsen i foråret 2023), Kenneth Waagenes, Anders Johansen, Henrik Bartels og Bo Kristiansen for samarbejdet. Der skal også lyde en stor tak til Erhvervssammenslutningens sekretariat bestående af Charlotte Truelsen, medlemsambassadør og Odsgard Reklame & Marketing, der står for vores kommunikation.

Erhvervssammenslutningen bliver stærkest med levende medlemmer og mange diskussioner, forslag, debatemner m.m. fra jer medlemmer. Vi modtager derfor gerne ideer og forslag på en af vores mails: info@erhvervssammenslutningen.dk eller formand@erhvervssammenslutningen.dk, men husk venligst at Erhvervssammenslutningen er en frivillig forening, hvor det blandt andet står i vedtægternes § 10, at bestyrelsen er ulønnet i dens arbejde som bestyrelse, så vær tålmodige med svarfrister.

Hermed sætter jeg beretningen til debat.”

Formand André Kowalczyk

Vil du læse referatet af Generalforsamlingen 2023 – klik her

Foto: Jesper Koefoed

“Er du en bevist eller ubevist netværksperson” – det var temaet, da 32 af Erhvervssammenslutningens medlemmer endnu en gang var samlet til netværksmøde. Denne gang var det Fri Bike Shop i Vallensbæk, der lagde hus til. De har ikke mindre end 1.400m2 butik, værksted og centrallager, så der var plads nok til alle.

En del af den lækre forplejning stod Frugt.dk for, og meget apropos lokationen, havde Pernille Jung Jørgensen taget deres ’smoothie-cykel’ med. Det betød, at der skulle arbejdes for sagen…og der kom sved på panden.

Anders Johansen tog én for holdet og fik virkelig gang i benmusklerne – han fik nemlig lavet smoothies til en stor del af deltagerne. Godt gået, Anders! 🚴‍♀️😅

Ellers begyndte netværksmødet med at Christoffer kort præsenterede Frank Kehlman Hansens 10 Fri Bike Shop-butikker. Og man må sige at Christoffer kender firmaet, idet han har været ansat i ikke mindre en 28 år.

Derefter tog Bo Kristiansen over med dagens tema – ‘Er du en bevidst eller ubevidst netværksperson’? Ved at deltage aktivt og struktureret i netværket, får du større udbytte af din deltagelse og dermed bidrager du også til, at netværket som helhed fungerer bedre og bliver en gevinst for både dig selv og alle andre.

Diskussionslysten var stor under de mange gruppeøvelser, der var lagt ind i løbet af mødet. Der blev sparret med andre medlemmer og der var nok flere, der blev klogere på, hvordan de kan ændre deres mindset og adfærd, så de får en mere struktureret tilgang til networking og dermed også et større udbytte.

Til slut skal der lyde et stort TAK til Fri Bike Shop for at huse Erhvervssammenslutningen og byde på lækker forplejning…og lidt sved på panden!

Se alle billederne fra netværksmødet:

Med paneldebat om udvikling af kommunens erhvervspolitik.

Alle Erhvervssammenslutningens virksomheder fra Albertslund er inviteret til kommunens Sommerkur 2023 – onsdag d. 31. maj kl. 16.15–20.30 i Badesøen i Albertslund.

Kom og vær med til at sætte retningen for kommunens erhvervsindsats i de kommende år – ved at give input under paneldebatten, der i år modereres af journalist Clement B. Kjersgaard. Erhvervssammenslutningens formand, André Kowalczyk, vil som tidligere være en del af panelet.

Der vil også være mulighed for at netværke med andre virksomheder i festlige omgivelser i Albertslunds Mallorca, Badesøen.

I bliver forkælet med god mad og vinderne af Albertslund Kommunes virksomhedspris og lærlingeprisen 2022 samt de lokale virksomheder, der er blandt årets gazeller i Børsens Gazelle-kåring vil blive fejret.

Tilmeldingsfrist er onsdag d. 17. maj 2023.

Det er muligt at tilmelde fire personer pr. virksomhed. Tilmelding sker på kommunens hjemmeside:

albertslund.dk/sommerkur2023

Program:

16.15 Ankomst og registrering

16.35 Velkomst og rammesætning v. borgmester Steen Christiansen

16.45 Paneldebat – panelet består af borgmesteren, formand for udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner og repræsentanter fra virksomheder i kommunen og Erhvervssammenslutningens formand. Paneldebatten styres af journalist, Clement B. Kjersgaard

18.00 Oplæg v. erhvervsministeren Morten Bødskov om den generelle udvikling i samfundet

18.30 Lækker mad og mulighed for at netværke

19.30 Fejring af gazeller og vindere af kommunens virksomhedspriser

20.30 Afrunding v. Lars Gravgaard og tak for i dag

Få inspiration til at finde din virksomheds digitale og grønne forretningsmuligheder når Brøndby Kommune og Google inviterer til KICK-OFF EVENT – mandag d. 15. maj kl. 8:30-10:30 – alle Erhvervssammenslutningens virksomheder er inviteret med.

Er du klar til at tage din virksomhed til det næste niveau med digitalisering og grøn omstilling? Så er dette event for dig!

Vær med, når vi sammen med Google annoncerer et splinternyt virksomhedsforløb, og få inspiration og indsigt til at starte din virksomheds grønne og digitale rejse.

Mød nogle af de førende eksperter, beslutningstagere og frontløbere inden for digitalisering og grøn omstilling. De kommer til at give dig indsigt i, hvordan man som virksomhed kan bruge digitalisering og grøn omstilling til at blive mere effektiv og konkurrencedygtig. Du vil opleve:

● Nicolaj Reffstrup, stifter af det danske modebrand GANNI
● Amie N’Dong, medstifter og direktør i Social Vanilla
● Jarl Engelbrecht Vindnæs, medstifter og direktør i den prisvindende byggevirksomhed Stykka

Et 6-ugers virksomhedsprogram

Grow with Google har lavet et helt nyt program for virksomheder, som over 6-uger hjælper ejerledere og nøglemedarbejdere med at omstille deres virksomhed i en mere digitaliseret og grøn retning. Gennem 10 online undervisningsmoduler får programmets deltagere viden og redskaber til at omstille deres virksomhed – og på samme tid udvikler man tilmed en konkret handlingsplan for omstillingsprocessen.

Det skydes i gang med et brag af et kick-off event – og du er inviteret!

Tilmeld dig og hør mere om, hvad digital og grøn omstilling kan gøre for virksomheder som din:

Hvor: Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby, i Laudrup Loungen
Dato: Mandag den 15. maj 2023 kl.: 08:30-10:30

Tilmeld dig eventet her:

https://rsvp.withgoogle.com/events/dengroennevaekstmotor/kickoff

Det blev 35 medlemmer af Erhvervssammenslutningen meget klogere på, da de deltog i netværksmødet ‘Ledelse og diversitet – sådan leder du mange generationer’ med Erhvervspsykolog Steffen Tange.

I en tid, hvor der er kamp om at tiltrække også de yngre generationer, er det yderst relevant at overveje, hvordan du skaber en samarbejdskultur, hvor der plads til alle, og hvor din virksomhed udnytter mangfoldigheden, så det bliver en succes – også for bundlinjen!

Steffen begyndte med at gennemgå de forskellige generationer vi tilhører og lidt om de tilhørende karakteristika:

Men der er også forskellige forventninger forbundet med de forskellige generationer og det er til det, der ofte skaber knaster på en arbejdsplads. Forventninger til bl.a. meninger; indflydelse / hierarkier; belønninger og ansvar; relationer og samarbejde; anerkendelse og feedback; fleksibilitet og bæredygtighed.

Og så er der alle fordommene – både fra de yngre og de ældre – og noget som de fleste af os nok godt kan nikke genkendende til:

Til slut kom Steffen Tange med en række gode råd til ledelse af diversitet / ledelse på tværs af generationer:

Der var faktisk flere generationer samlet til netværksmødet, hvilket gav en ekstra dimension og rigtig god dynamik i diskussionerne. Så tak til deltagerne for en aktiv deltagelse. Og tak til Steffen Tange for at gøre os klogere på hvordan vi undgår – eller i hvert fald minimerer – generationskløften.

Og endelig skal der lyde et stort TAK til Vallensbæk Kommune for at huse Erhvervssammenslutningen til månedens netværksmøde på Vallensbæk Rådhus.

Se billederne fra netværksmødet her:

Der var stor interesse for at bliver klogere på aktiv lytning for at kunne blive bedre til at netværke. Næsten 40 medlemmer valgte at bruge en eftermiddag på månedens netværksmøde hos Select Sport A/S i Glostrup.

Arrangementet begyndte i Selects flotte indgang, der er bygget op som et vaskeægte omklædningsrum. Herefter gik turen til deres showroom, hvor Teamsale og Profil, Klaus Rasmussen, præsenterede Select, deres forretningsområde med salg til mere end 50 lande og deres imponerende historie.

Efter en forfriskning og masser af netværkssnakke, blev det tid til det egentlige netværksmøde med temaet: At lytte og bliver lyttet til. Her tog Bo Kristiansen over som dagens facilitator.

Hvad er aktiv lytning og hvorfor er det vigtigt i netværkssammenhæng? Der var en god dialog mellem medlemmerne om deres egne erfaringer med aktiv lytning og Bo kom med 5 gode tips:

Efter introduktion og dialog om emnet var det tid til en række praktiske øvelser for at synliggøre problematikken med at videregive oplysninger. Alle deltagerne var indstillet på at lege med og det blev en eftermiddag med masser øvelser, som blev gennemført med smil og latter.

Til sidst skulle der arbejdes i grupper, hvor deltagerne skulle præsentere sig selv i deres gruppe, hvorefter en fra gruppen skulle præsentere sidemanden/kvinden for resten af forsamlingen. Ikke helt så nemt, som man skulle tro…

Tak til deltagerne for at være aktive og være med på alle de praktiske opgaver, som facilitator Bo Kristiansen kastede dem ud i.

Og endelig skal der lyde et stort TAK til Select Sport A/S for at huse Erhvervssammenslutningen til månedens netværksmøde.

Foto: Jesper Koefod