Generalforsamlingen 2023 bød på kontingentforhøjelse og nye personer i bestyrelsen

Knap 50 medlemmer deltog i årets generalforsamling, der blev afholdt den 23. maj i Incitu’s lokaler i Albertslund.

Generalforsamlingen forløb uden den store dramatik og blev kompetent styret af dirigent Helle Groth Christiansen.

Spørgelysten var stor, da vi kom til godkendelse af budgettet for 2024. Særligt forhøjelsen af det årlige medlemskontingent fra 2.000 kr. til 3.000 kr. skabte en del positive kommentarer fra medlemmerne. Et kontingent der i øvrigt ikke er steget i over 25 år.

Medlemmerne gav generelt udtryk for, at prissætningen af det nye kontingentet stadig var yderst rimeligt i forhold til andre netværk og alle de tilbud Erhvervssammenslutningen tilbyder. På spørgsmålet om, hvad de små iværksættere ville sige, var svaret fra bestyrelsen, at det ofte allerede var dem, der meldte sig ud efter det første år. Budgettet blev herefter godkendt.

Bestyrelsen havde også forhandlet med kommunerne om en forhøjelse af deres kontingent. Det træder i kraft allerede i 2023, således at hver af de fire kommuner i Erhvervssammenslutningen betaler 75.000 kr. om året. Til gengæld skal erhvervssammenslutningen afholde en årlig erhvervskonference, som den der med stor succes blev afholdt for første gang i september 2022.

Årets resultat for 2022 blev et underskud på 122.546 kroner, som blandt andet blev forklaret med øgede omkostninger i forbindelse med erhvervskonferencen og kursregulering af værdipapirer.

Nye personer i bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var André Kowalczyk, Kenneth Waagenes og Hellebeth Hansen – alle tre blev genvalgt.

Søs Saltoft Fontaine, der i løbet af foråret var kommet ind i bestyrelsen som 1. suppleant efter at Britt Thomsen stoppede, ønskede ikke at genopstille. Herudover havde Henrik Bartels stillet sin plads til rådighed, hvis der var andre interesserede.      

Kenneth Reinwald (tv) og Jane Buntzen Møller (th) ønskede begge at stille op og blev valgt ind i bestyrelsen, der desuden består af Bo Kristiansen, Anders T. Johansen og Helle Groth Christensen.

Den nye bestyrelse vil i løbet af juni holde et konstituerende møde og fordele posterne.

Spændende foredrag med tidligere top CEO
Efter generalforsamling var der tid til netværk og et spændende foredrag med den tidligere top CEO Jørgen Nielsen, der tog forsamlingen med på rejsen hos Meny, hvor han i begyndelsen af 2014 blev headhuntet af Dagrofa.

Som koncerndirektør i Købmandshuset og dermed chef for de fire kæder Meny, Spar, Min Købmand og Letkøb fik han den udfordrende og vanskelige opgave at vende den dengang stærkt underskudsgivende detaildel af Dagrofa til en indbringende vækstforretning – hvilket lykkedes til over al forventning.

De fremmødte fik også en række af hans hemmelige råd til at drive en succesfuld forretning i dagens meget udfordrende verden – og der var ingen tvivl i Jørgens vurdering – vi står alle overfor nogle mega udfordringer og at intet vil være som det plejer i løbet af få år.

Vil du læse Formandens beretning fra Generalforsamlingen 2023 – Klik her

Foto: Jesper Koefoed

Udgivet d. 25. maj 2023