Formandens beretning fra Generalforsamlingen 2023

Deltog du ikke på Erhvervssammenslutningens Generalforsamling 2023, kan du her blive opdateret på Formandens beretning:

”Som jeg anførte ved Nytårskuren, har 2022 har været et spændende år i Erhvervssammenslutningen.

De første måneder af året var kraftig påvirket af Corona. Desuagtet havde Erhvervssammenslutningen ved hjælp fra Michael Odsgard og vores facilitator Bo Kristiansen en stor aktivitet online med interessante oplægsholdere i Ugens Gæst.

Fra august vendte vi tilbage til en mere normaliseret tid og dermed mange gode og spændende foredrag samt netværksmøder.

Efter et fald medlemstallet i Corona-perioden, kommer der nu løbende nye medlemmer til, så vi nu igen er ca. 200 medlemsvirksomheder.

Men det er stadig turbulente tider og der sker frafald – virksomheder lukkes, virksomheder sælges, og mange er nødt til at arbejde meget hårdt for at få deres virksomheder bragt på fode efter nogle hårde år. Derfor prioriterer nogle virksomheder deres tid anderledes.

Vores fire tætte kommuner har alle prioriteret erhvervspolitik og -strategi højt. Kommunerne arbejder alle med forskellige tilgange til erhvervslivet, men hos alle inviteres og involveres Erhvervssammenslutningen i de løbende processer. Vi forsøger til stadighed aktivt at involvere vores lokalpolitikere og medlemmer i Erhvervssammenslutningen.

Alle vores medlemmer skal huske på, at de fire kommuner alle har nogle store og vigtige projekter kørende. Der bygges rigtigt mange boliger til både eje og leje i alle mulige strukturer. Over de kommende mange år kan der forventes en markant stigning i antallet af borgere i de fire kommuner. Det bliver også meget interessant at følge med i færdiggørelse af Letbanen og med tiden se, hvor meget effekt den vil få for de fire kommuner.

Endvidere er der rigtigt mange virksomheder, der ikke længere vil finde sig i at få ødelagt deres virksomheder ved de stadige – og uendelige – byggerier i indre by. Dette medfører en vækst i antallet af virksomheder, der ønsker at etablere sig i vores fire kommuner. Så jeg ser muligheder for et spændende og voksende erhvervsliv til stor glæde for alle stakeholders omkring Erhvervssammenslutningen.

I 2022 afholdte vi 22 møder: netværksmøder, sociale arrangementer, foredrag, nytårskur, generalforsamling m.m. For første gang afholdte vi også en erhvervskonference, der blev en stor succes. Vi har derfor besluttet, at vi også fremover vil afholde erhvervskonferencer og har sammen med Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund kommuner fundet et rimeligt økonomisk niveau herfor.

I 2023 er der indtil videre afholdt: Én nytårskur, fem netværksmøder, ét virksomhedsbesøg og ét foredrag – alle med et stort og engageret medlemsfremmøde.

Årets aktiviteter i 2022 kapitaliseres i årets regnskab, som bliver gennemgået efterfølgende, men jeg kan allerede nu afsløre, at regnskabet giver underskud.

Før beretningen bringes til debat, vil jeg gerne takke bestyrelsesmedlemmerne Hellebeth Hansen, Helle Groth Christensen, suppleanten Søs Fontaine (der indtrådte i bestyrelsen i foråret 2023), Kenneth Waagenes, Anders Johansen, Henrik Bartels og Bo Kristiansen for samarbejdet. Der skal også lyde en stor tak til Erhvervssammenslutningens sekretariat bestående af Charlotte Truelsen, medlemsambassadør og Odsgard Reklame & Marketing, der står for vores kommunikation.

Erhvervssammenslutningen bliver stærkest med levende medlemmer og mange diskussioner, forslag, debatemner m.m. fra jer medlemmer. Vi modtager derfor gerne ideer og forslag på en af vores mails: info@erhvervssammenslutningen.dk eller formand@erhvervssammenslutningen.dk, men husk venligst at Erhvervssammenslutningen er en frivillig forening, hvor det blandt andet står i vedtægternes § 10, at bestyrelsen er ulønnet i dens arbejde som bestyrelse, så vær tålmodige med svarfrister.

Hermed sætter jeg beretningen til debat.”

Formand André Kowalczyk

Vil du læse referatet af Generalforsamlingen 2023 – klik her

Foto: Jesper Koefoed

Udgivet d. 25. maj 2023