Der var både sved på panden, smil på læben og koncentrerede blikke, da 17 medlemmer mødtes til en gang padel på banerne i Match Padel Ballerup.

Sportsgrenen Padel har de sidste par år taget Danmark og resten af verden med storm. Det var derfor nærliggende, at give Erhvervssammenslutningens medlemmer mulighed for at prøve kræfter med spillet.

Vi havde hyret en træner, så både øvede og nybegynder havde optimale vilkår i de to timer, vi havde banerne.

Så efter en god opvarmning kastede vi os ud i en lille turnering på de indendørs baner.

Vi rundede arrangementet af med sandwich i solen, hvor spillets facetter og dagens oplevelser blev vendt i højt humør.

Resten af året vil vi have fokus på vores klassiske netværksarrangementer, der har til formål at skabe relationer mellem medlemmerne.

Første skud var netværksmødet sidst i maj, hvor alle fremmødte virksomheder havde fem minutter til at præsentere sig selv og deres løsninger.

Hvis vi skal hjælpe hinanden kræver det, at vi får opbygget tillid og relationer i mellem medlemmerne. Derfor brugte vi også en del af mødet på at lære hinanden bedre at kende og tale om, hvordan vi kan hjælpe hinanden.

Mange af deltagerne gik fra mødet med ny viden om de øvrige deltagere og med stærkere relationer, end da de kom.

Tak til Hellebeth for at lægge lokaler til i Livsstilscenteret i Brøndby.

25 medlemmer havde valgt at lægge vejen forbi Glostrup Park Hotel, der lagde lokale til årets generalforsamling den 23. maj.

Generalforsamlingen forløb uden den store dramatik, så det var en smal sag for mødets dirigent Henrik Bartels, at styre forsamlingen igennem dagsordenen.

Formanden Bo Kristiansen sagde blandt andet, at han var tilfreds med medlemstallet, der stortset var status quo fra sidste år trods endnu et år med Corona. Vi var 192 medlemmer pr. 31.12.2021.

Et stærkt resultat, da alle andre foreninger, som vi sammenligner os med, har lidt store tab i medlemsskaren.

I løbet af 2021 var der hele 35 arrangementer – heraf 19 i form af Ugens Gæst – et online format, hvor vi på en halv time dykker ned i et emne sammen med en ekspert.

Bo Kristiansen sluttede sin beretning med at understrege at bestyrelsen vil arbejde på at få flere medlemmer, nye typer af møder, flere virksomhedsbesøg, endnu tættere kontakt til kommunerne og afvikling af en Netværkskonference.

Der var ingen indkommende forslag, der skulle diskuteres eller stemmes om.

På valg til bestyrelsen var Bo Kristiansen, Anders T. Johansen, ejer af ATJ-Energi, Henrik Bartels, partner i Advodan – alle tre blev genvalgt.

Kaare Dehn, ejer af KD Consulting, ønskede ikke genvalg. I stedet blev sidste års suppleant Helle Groth Christensen, TimeLaw Advokater, valgt ind i bestyrelsen.

Ny suppleant blev Søs Saltoft Fontain fra virksomheden JobØst.

Bestyrelsen består desuden af André Kowalczyk, adm. direktør og partner i Værkstedsgårdens Ejendomsudlejning, Kenneth Waagenes, adm. direktør i Ryds Bilglas, Britt Thomsen, ejer af HR-Administration og Hellebeth Hansen, ejer af Livsstilscenter for krop & sjæl.

Den nye bestyrelse vil i løbet af juni holde et konstituerende møde og fordele posterne.

Klik her, hvis du vil se Formandens slides (pptx – fil) med beretning, regnskaber, budget mv.

Af Michael Odsgard

Foto: Jesper Koefoed

Alle fire kommuner i Erhvervssammenslutningen deltog i informationsmødet den 19. maj omkring udbuddet af kommunernes indkøbsopgaver.

På mødet blev Erhvervssammenslutningens medlemmer orienteret om, hvordan kommunens indkøbsopgaver bliver udbudt og hvordan man kunne komme i betragtning til fremtidige opgaver og projekter.

Undervejs var der mulighed for at stille spørgsmål til og gå i dialog med nøglepersoner om udbuds- og indkøbsstrategierne i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk Kommune. Der var god spørgelyst og god stemning.

Mødet med omkring 50 deltagere blev afholdt på Vallensbæk Rådhus.

Vi arbejder på, at det bliver en tilbagevendende begivenhed med endnu flere nøglepersoner fra kommunerne.

Simi Jan berørte alle med sine autentiske historier og Erhvervsprisen 2022 fik en værdig modtager.

Tirsdag d. 3. maj var alle Erhvervssammenslutningens medlemmer og gæster inviteret til en spændende aften på Park Hotel i Glostrup. Anledningen var det foredrag med Simi Jan, som vi havde haft tilgode siden nytår, da Covid-19 igen spændte ben for vores arrangementer. Desuden havde vi fornøjelsen af igen at kunne uddele Erhvervsprisen til en virksomhed i Glostrup, Brøndby eller Vallensbæk, som har udmærket sig i årets løb.

I år gik Erhvervsprisen til Møllebæk Autoriseret Kloakmester.

Prisen er på 25.000 kroner og blev overrakt af Glostrups ‘nye’ Borgmester Kasper Damsgaard, der blandt andet sagde følgende om årets vinder:

“Erhvervsprisen 2022 uddeles i år til en af Glostrups lokale håndværksmestre, som i den grad har taget et socialt ansvar over for vores unge borgere, og som har været en ildsjæl i arbejdet med at få unge i gang med en ungdomsuddannelse.”

Her er tale om en mindre virksomhed i Glostrup med en empatisk og altid samarbejdsvillig arbejdsgiver, der forstår at motivere de unge – og som er villig til at tage det ekstra skridt, som jo kan være nødvendigt for at nå helt i mål.  

Virksomheden har eksisteret i Glostrup i mange år, og har været en vigtig samarbejdspartner for Jobcentret og Ungeenheden gennem de sidste otte år. Et succesfuldt samarbejde, der har været med til at hjælpe flere unge godt på vej mod et godt voksen- og arbejdsliv.

Virksomheden startede som en enkeltmandsvirksomhed, men har i dag to dygtige medarbejdere, der begge har været tilknyttet Jobcenteret og Ungeenheden.

Erhvervssammenslutningens Erhvervspris 2022 går derfor meget fortjent til Møllebæk med Skipper Møllebæk ved roret.  

Simi Jan skuffede ikke

Simi Jan skuffede ikke. Kvinden og journalisten, der i mange år har arbejdet som korrespondent for TV2 Nyhederne i Mellemøsten, slog benene væk under publikum med hendes autentiske og rørende historier om oplevelserne fra verdens brændpunkter. Foredraget “Da Taliban tog magten – en barsk beretning fra frontlinjen” tog os med på hendes rejse til Kabul i sommeren 2021, der blev skelsættende for verden – og hende selv.

Vi sluttede en spændende og indholdsrig aften af med at spise skøn tapas og hygge os i hinandens selskab.

Se alle billeder fra aftenen i galleriet herunder.

Foto: Jesper Koefoed

Årets generalforsamling finder sted den 23. maj kl 16-18 på Glostrup Park Hotel.

Grundet en beklagelig fejl er indkaldelsen til Generalforsamlingen ikke udsendt med det efter vedtægterne gældende varsel.

Det betyder, at vi tirsdag den 3. maj gennemfører arrangementet med Simi Jan og overrækkelsen af Erhvervsprisen, men at vi desværre er nødt til at aflyse delen med generalforsamlingen.

Den nye generalforsamling bliver afholdt den 23. maj. Du kan læse mere om generalforsamlingen og melde dig til her!

Vi glæder os til at se jer alle sammen til begge arrangementer.

D. 7. april var vi samlet til en spændende workshop hos Bording Danmark, hvor der både var online OG offline marketing på programmet.

Når man skal være klogere, spørger man eksperterne til råds. Det var netop, hvad vi gjorde, da vi gæste Bording Danmark i Glostrup.

Bording Danmark specialiserer sig indenfor digital marketing – en disciplin, som kan være en stor udfordring for mange, især mindre, selvstændige erhvervsdrivende.

Vores værter havde til arrangementet stillet et skarpt hold af eksperter til rådighed:

De dygtige og hjemmevante eksperter, gjorde os meget klogere på trends og tendenser indenfor digital marketing, samt gav os et indblik i, hvilke muligheder der specifikt er for lokale virksomheder, som vores.

På Erhvervssammenslutningen vegne skal der lyde et stort tak til Bording Danmark, for at stille eksperter og lokaler til rådighed!

Har du lyst til at vide mere, kan du downloade et PowerPoint-show fra dagens præsentation – klik her

Handelsbanken i Brøndby åbnede torsdag d. 31. marts dørene op for Erhvervssammenslutningens medlemmer. Cheføkonom Jes Asmussen delte ud af sine mangeårige erfaring, og forsøgte at give et bud på den økonomiske fremtid og konsekvenser i et krigs- og kriseramt verdenssamfund.

Der har været mange spekulationer om de økonomiske konsekvenser af året 2021. Samfundet har i høj grad været præget af den verdensomspændende corona-epidemi, og mange havde gættet på, at dette punkt stadig ville være af afgørende karakter for verdensøkonomien, men der er desværre kommet en ny spiller på banen i mellemtiden.

Den nye spiller på banen

Dagsordenen for dagens møde var derfor i høj grad præget af situationen i Ukraine og Rusland og hvilke konsekvenser, både på kort og lang sigt, dette kaos bringer med sig økonomisk. Jes Asmussen sagde selv, at han kun havde været i tvivl om, hvordan tingene kunne udvikle sig økonomisk, et par gange i løbet af hans arbejdsliv – og dette var en af de gange.

Jes var dog overordnet sikker på, at de mange sanktioner mod Rusland, energikrisen og den stigende inflation kunne sætte fart på en negativ spiral, som både indbyggere og virksomheder i Danmark ville kunne mærke i lang tid. For at forsøge at komme de potentielle økonomiske situationer lidt nærmere, tog Jes udgangspunkt i flere forskellige scenarier eller udfald af krisen.

Fra Erhvervssammenslutningens side skal der lyde et stort tak til Handelsbanken for at huse os, samt til Jes, for altid at være klædt på til fingerspidserne.

Var du forhindret i at deltage?

Se hele Jes Powerpoint-show – klik på linket herunder:

Økonomisk Vejrudsigt 2022Download

Telefonen forbliver alfa og omega indenfor kommunikation og salg. D. 10. marts havde vi igen besøg af Jacob Elton, der fortalte udstyrede lytterne med nye og konkrete værktøjer til salg over telefon.

Det er ikke så nemt, som det har været. Som sælger er der aldrig nogensinde nogen, der sidder og venter eller glæder sig til dit kald – man er naturligt bagud fra start. Beslutningstagerne er ‘tele-trætte’, og det kan synes uoverkommeligt at skulle ringe folk op. Derfor var fokus på at komme væk fra 80’ernes robot-metoder og frem til i dag, hvor relation og kvaliteten er i højsædet.

Det er ikke nemt, men det kan gøres meget enkelt.

Elton gennemgik 7 konkrete metoder til, hvordan man effektivt kan ændre sin måde at tænke og agere som sælger. Hvis man overholder disse simple men effektive ‘regler’, kan man komme helt udenom at skulle ringe kold kanvas. Herunder kan du se de bedste tips og tricks fra hans oplæg, som lytterne fik med hjem:

Værktøj 1: Drop 80’er metoderne.
Dengang ringede man op, og begyndte at skyde med gode argumenter og skarpe tilbud. Dem der var i den anden end, var mere tilbøjelige til at synes at det var spændende, når nogen pludselig ringede, og ville derfor gerne lytte til dem. Sådan fungerer det ikke i 2022. Inden du ringer skal du derfor lære at kende, researche, og lytte og spørge, når du har vedkommende i røret.

Værktøj 2: Metoden der altid virker!
En af de metoder, der altid virker, er at forme en relation på forhånd – og her kommer LinkedIn ind i billedet igen. Connect på LinkedIn – og tilføj en bemærkning, når du anmoder om at connecte. Så er relationen allerede meget tættere.

Værktøj 3: Sælg i faser.
Sælg i flere faser, så får du flere successer! Husk, at man kun sælger retten til at tage kontakt igen næste gang.

Værktøj 4: Sælg som en læge.
Hvad gør en læge? En læge stiller en omhyggelig diagnose, for at kunne udbedre et problem.

Værktøj 5: Vær et menneske.
Tal til personen i den anden ende, som du ville tale til din ven. Vær aldrig bange for at bringe personligheden ind – det er den, man husker!

Værktøj 6: Tal ikke om jeres produkter!
Jamen, det er jo dem, jeg skal sælge? Sådan tænker du nok – og det gør du forkert i. Oftest står deres problemstilling og udfordring mellem linjerne. Det er den, du skal finde og få dem til at sætte ord på. Det allersidste skridt er, hvordan jeres produkt kan afhjælpe alle deres problemer.

Værktøj 7: De 3 værste sætninger du skal undgå på telefonen..
Der er nogle sætninger, som oftest spærrer ben mere end de gør godt. Undlad at spærre ben for dit salg ved at starte med disse sætninger: “Må jeg forstyrre dig et øjeblik?”, “Forstyrrer jeg?”, “Jeg har et godt tilbud til dig, men jeg skal ikke sælge dig noget!” og “Hej, min ven! Hvordan går det?”.

Det er som altid en fornøjelse at have Jacob Elton på besøg. Der er altid højt humør, konkrete værktøjer og skarpe indsigter med. Se galleriet fra dagen herunder:

Du kan nu bruge dit medlemskab på en ny måde.

Som medlem af Erhvervssammenslutningen får du udbygget dit eksisterende netværk med lokale profiler, specifikke indsigter og direkte kontakt til kommunerne, know-how og eksperthjælp, nye relationer og hyggeligt samvær. Vores fokus er altid at gentænke og nytænke vores virke, således at vi altid er på forkant med udviklingen og kan tilbyde relevante værktøjer og ydelser til vores medlemmer.

Vi er derfor glade for af at kunne præsentere vores digitale medlemsmærke.

Vis folk at du er seriøs med din virksomhed

Med Erhvervssammenslutningens digitale medlemsmærke har du mulighed for at skilte med, at du/I som virksomhed er en aktiv del af Erhvervssammenslutningen.

Bo Kristiansen, formand for Erhvervssammenslutningen:

“Alle medlemmer vil en gang om året modtage et medlemsmærke, som man kan bruge i sin markedsføring, så andre medlemmer og virksomheder kan se, at man er en del af Erhvervssammenslutningen og støtter op om det lokale samarbejde.”

Mulighederne er mange. Mærket kan bruges på et utal af måder i din egen markedsføring:

Kommer med e-posten

Er du medlem af Erhvervssammenslutningen i 2022 så kommer dit medlemsmærke som fil med e-posten i nærmeste fremtid. Hold øje med din indbakke!