På morgenmødet den 13. september i Kulturhuset Kilden i Brøndby, fik 52 medlemmer vigtig viden til at booste deres LinkedIn profil.

Med besøg af Thorleif Gotved, som er karrierekonsulent hos Djøf, lærte medlemmerne endnu mere om, hvordan deres LinkedIn profil kunne blive uimodståelig.

Thorleif arbejder specielt med selvstændige og LinkedIn og har konkret erfaring med, at benytte LinkedIn til at tiltrække kunder.

Thorleif kom bl.a. ind på vigtigheden i, at der ikke er én rigtig måde at lave en LinkedIn profil på, da det netop afhænger af, hvad man skal bruge sin LinkedIn profil til.

Medlemmerne fik også værdifuld viden og praktiske værktøjer, som kunne tages med hjem og implementeres med det samme.

Erhvervssammenslutningen har fået ny formand i skikkelse af Anders T. Johansen. Han har siddet i bestyrelsen og været Næstformand i en årrække, så da André Kowalczyk i sommer af personlige årsager ønskede at trække sig som formand og træde ud af bestyrelsen, var Anders det naturlige valg.

Helle Groth Christensen er ny Næstformand og Kenneth Waagenes fortsætter som kasserer.

Bestyrelsen består desuden af Bo Kristiansen, Hellebeth Hansen samt de nyvalgte fra generalforsamlingen i maj Jane Buntzen og Kenneth Reinwald Christensen, som du kan læse mere om herunder:

Om Jane Buntzen

Det er et år siden, at Jane meldte sig ind i Erhvervssammenslutningen efter Erhvervskonferencen 2022. Hun har både virksomhed og bopæl i Brøndby og er med i flere erhvervsnetværk, men vil også gerne mødes og sparre med virksomheder i nærområdet.
Jane vil gerne være med til at fremme relationer, videndeling og nye netværksarrangementer i netværket.

”Jeg kunne godt tænke mig, at endnu flere medlemmer får lyst til at være en aktiv del af fællesskabet og deltage i Erhvervskonferencen og de mange nye foredrag, netværksmøder og sociale arrangementer, som vi er i gang med at planlægge.”

Jane ser frem til at være med til at skabe nye og spændende tilbud til medlemmerne – også gerne flere arrangementer, der kan inspirere til nye og mere bæredygtige måder at arbejde på.

Jane er selvstændig erhvervscoach og hjælper medarbejdere, ledere og teams med at gøre arbejdsdagen mere produktiv og mindre stressende. Hun arbejder med det, hun kalder mental grøn omstilling eller indre bæredygtighed.


Om Kenneth Reinwald Christensen


Kenneth har været medlem af Erhvervssammenslutningen siden 2021. Han er opvokset på Vestegnen og er i dag partner i ’This is Bob’, der hjælper virksomheder med LinkedIn. Han har tidligere arbejdet med kunderejser og web. Han ser det derfor, som en helt naturlig del at være medlem og nu også bestyrelsesmedlem af det lokale netværk

“Jeg lagde mærke til Erhvervssammenslutningen, da jeg gik selvstændig tilbage i 2019 og tænkte det som Vestegnens erhvervsnetværk. Med en hjerne som konstant producere nye kreative idéer og andre måder at tilgå tingene på, fik jeg hele tiden nye input til, hvordan dette netværk kunne blive endnu bedre og endnu stærkere. Derfor faldt det mig naturligt at stille op som bestyrelsesmedlem.

” Jeg ser det som et kæmpe privilegium at få lov til at prøve at gøre en forskel for de virksomheder, der er i netværket. Jeg håber, at jeg med min baggrund kan bidrage med at stille netværket stærkere og bedre.

Se hele bestyrelsen nedenfor.

Knap 50 medlemmer deltog i årets generalforsamling, der blev afholdt den 23. maj i Incitu’s lokaler i Albertslund.

Generalforsamlingen forløb uden den store dramatik og blev kompetent styret af dirigent Helle Groth Christiansen.

Spørgelysten var stor, da vi kom til godkendelse af budgettet for 2024. Særligt forhøjelsen af det årlige medlemskontingent fra 2.000 kr. til 3.000 kr. skabte en del positive kommentarer fra medlemmerne. Et kontingent der i øvrigt ikke er steget i over 25 år.

Medlemmerne gav generelt udtryk for, at prissætningen af det nye kontingentet stadig var yderst rimeligt i forhold til andre netværk og alle de tilbud Erhvervssammenslutningen tilbyder. På spørgsmålet om, hvad de små iværksættere ville sige, var svaret fra bestyrelsen, at det ofte allerede var dem, der meldte sig ud efter det første år. Budgettet blev herefter godkendt.

Bestyrelsen havde også forhandlet med kommunerne om en forhøjelse af deres kontingent. Det træder i kraft allerede i 2023, således at hver af de fire kommuner i Erhvervssammenslutningen betaler 75.000 kr. om året. Til gengæld skal erhvervssammenslutningen afholde en årlig erhvervskonference, som den der med stor succes blev afholdt for første gang i september 2022.

Årets resultat for 2022 blev et underskud på 122.546 kroner, som blandt andet blev forklaret med øgede omkostninger i forbindelse med erhvervskonferencen og kursregulering af værdipapirer.

Nye personer i bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var André Kowalczyk, Kenneth Waagenes og Hellebeth Hansen – alle tre blev genvalgt.

Søs Saltoft Fontaine, der i løbet af foråret var kommet ind i bestyrelsen som 1. suppleant efter at Britt Thomsen stoppede, ønskede ikke at genopstille. Herudover havde Henrik Bartels stillet sin plads til rådighed, hvis der var andre interesserede.      

Kenneth Reinwald (tv) og Jane Buntzen Møller (th) ønskede begge at stille op og blev valgt ind i bestyrelsen, der desuden består af Bo Kristiansen, Anders T. Johansen og Helle Groth Christensen.

Den nye bestyrelse vil i løbet af juni holde et konstituerende møde og fordele posterne.

Spændende foredrag med tidligere top CEO
Efter generalforsamling var der tid til netværk og et spændende foredrag med den tidligere top CEO Jørgen Nielsen, der tog forsamlingen med på rejsen hos Meny, hvor han i begyndelsen af 2014 blev headhuntet af Dagrofa.

Som koncerndirektør i Købmandshuset og dermed chef for de fire kæder Meny, Spar, Min Købmand og Letkøb fik han den udfordrende og vanskelige opgave at vende den dengang stærkt underskudsgivende detaildel af Dagrofa til en indbringende vækstforretning – hvilket lykkedes til over al forventning.

De fremmødte fik også en række af hans hemmelige råd til at drive en succesfuld forretning i dagens meget udfordrende verden – og der var ingen tvivl i Jørgens vurdering – vi står alle overfor nogle mega udfordringer og at intet vil være som det plejer i løbet af få år.

Vil du læse Formandens beretning fra Generalforsamlingen 2023 – Klik her

Foto: Jesper Koefoed

Deltog du ikke på Erhvervssammenslutningens Generalforsamling 2023, kan du her blive opdateret på Formandens beretning:

”Som jeg anførte ved Nytårskuren, har 2022 har været et spændende år i Erhvervssammenslutningen.

De første måneder af året var kraftig påvirket af Corona. Desuagtet havde Erhvervssammenslutningen ved hjælp fra Michael Odsgard og vores facilitator Bo Kristiansen en stor aktivitet online med interessante oplægsholdere i Ugens Gæst.

Fra august vendte vi tilbage til en mere normaliseret tid og dermed mange gode og spændende foredrag samt netværksmøder.

Efter et fald medlemstallet i Corona-perioden, kommer der nu løbende nye medlemmer til, så vi nu igen er ca. 200 medlemsvirksomheder.

Men det er stadig turbulente tider og der sker frafald – virksomheder lukkes, virksomheder sælges, og mange er nødt til at arbejde meget hårdt for at få deres virksomheder bragt på fode efter nogle hårde år. Derfor prioriterer nogle virksomheder deres tid anderledes.

Vores fire tætte kommuner har alle prioriteret erhvervspolitik og -strategi højt. Kommunerne arbejder alle med forskellige tilgange til erhvervslivet, men hos alle inviteres og involveres Erhvervssammenslutningen i de løbende processer. Vi forsøger til stadighed aktivt at involvere vores lokalpolitikere og medlemmer i Erhvervssammenslutningen.

Alle vores medlemmer skal huske på, at de fire kommuner alle har nogle store og vigtige projekter kørende. Der bygges rigtigt mange boliger til både eje og leje i alle mulige strukturer. Over de kommende mange år kan der forventes en markant stigning i antallet af borgere i de fire kommuner. Det bliver også meget interessant at følge med i færdiggørelse af Letbanen og med tiden se, hvor meget effekt den vil få for de fire kommuner.

Endvidere er der rigtigt mange virksomheder, der ikke længere vil finde sig i at få ødelagt deres virksomheder ved de stadige – og uendelige – byggerier i indre by. Dette medfører en vækst i antallet af virksomheder, der ønsker at etablere sig i vores fire kommuner. Så jeg ser muligheder for et spændende og voksende erhvervsliv til stor glæde for alle stakeholders omkring Erhvervssammenslutningen.

I 2022 afholdte vi 22 møder: netværksmøder, sociale arrangementer, foredrag, nytårskur, generalforsamling m.m. For første gang afholdte vi også en erhvervskonference, der blev en stor succes. Vi har derfor besluttet, at vi også fremover vil afholde erhvervskonferencer og har sammen med Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund kommuner fundet et rimeligt økonomisk niveau herfor.

I 2023 er der indtil videre afholdt: Én nytårskur, fem netværksmøder, ét virksomhedsbesøg og ét foredrag – alle med et stort og engageret medlemsfremmøde.

Årets aktiviteter i 2022 kapitaliseres i årets regnskab, som bliver gennemgået efterfølgende, men jeg kan allerede nu afsløre, at regnskabet giver underskud.

Før beretningen bringes til debat, vil jeg gerne takke bestyrelsesmedlemmerne Hellebeth Hansen, Helle Groth Christensen, suppleanten Søs Fontaine (der indtrådte i bestyrelsen i foråret 2023), Kenneth Waagenes, Anders Johansen, Henrik Bartels og Bo Kristiansen for samarbejdet. Der skal også lyde en stor tak til Erhvervssammenslutningens sekretariat bestående af Charlotte Truelsen, medlemsambassadør og Odsgard Reklame & Marketing, der står for vores kommunikation.

Erhvervssammenslutningen bliver stærkest med levende medlemmer og mange diskussioner, forslag, debatemner m.m. fra jer medlemmer. Vi modtager derfor gerne ideer og forslag på en af vores mails: info@erhvervssammenslutningen.dk eller formand@erhvervssammenslutningen.dk, men husk venligst at Erhvervssammenslutningen er en frivillig forening, hvor det blandt andet står i vedtægternes § 10, at bestyrelsen er ulønnet i dens arbejde som bestyrelse, så vær tålmodige med svarfrister.

Hermed sætter jeg beretningen til debat.”

Formand André Kowalczyk

Vil du læse referatet af Generalforsamlingen 2023 – klik her

Foto: Jesper Koefoed

Det blev 35 medlemmer af Erhvervssammenslutningen meget klogere på, da de deltog i netværksmødet ‘Ledelse og diversitet – sådan leder du mange generationer’ med Erhvervspsykolog Steffen Tange.

I en tid, hvor der er kamp om at tiltrække også de yngre generationer, er det yderst relevant at overveje, hvordan du skaber en samarbejdskultur, hvor der plads til alle, og hvor din virksomhed udnytter mangfoldigheden, så det bliver en succes – også for bundlinjen!

Steffen begyndte med at gennemgå de forskellige generationer vi tilhører og lidt om de tilhørende karakteristika:

Men der er også forskellige forventninger forbundet med de forskellige generationer og det er til det, der ofte skaber knaster på en arbejdsplads. Forventninger til bl.a. meninger; indflydelse / hierarkier; belønninger og ansvar; relationer og samarbejde; anerkendelse og feedback; fleksibilitet og bæredygtighed.

Og så er der alle fordommene – både fra de yngre og de ældre – og noget som de fleste af os nok godt kan nikke genkendende til:

Til slut kom Steffen Tange med en række gode råd til ledelse af diversitet / ledelse på tværs af generationer:

Der var faktisk flere generationer samlet til netværksmødet, hvilket gav en ekstra dimension og rigtig god dynamik i diskussionerne. Så tak til deltagerne for en aktiv deltagelse. Og tak til Steffen Tange for at gøre os klogere på hvordan vi undgår – eller i hvert fald minimerer – generationskløften.

Og endelig skal der lyde et stort TAK til Vallensbæk Kommune for at huse Erhvervssammenslutningen til månedens netværksmøde på Vallensbæk Rådhus.

Se billederne fra netværksmødet her:

Næsten 25 deltagere havde valgt at lægge vejen forbi Glostrup Park Hotel for at blive klogere på både inkasso og fakturaadministration.

Dagens indlægsholder, Martin Stensgård, fra VES Advokater er ekspert i inkasso og inddrivelse af pengekrav. Han har mere end 15 års erfaring med at inddrive tilgodehavender på vegne af sine klienter, så bestemt en mand, der ved hvad han taler om.

Martin startede med at give en kort introduktion til VES Advokater og deres forskellige arbejdsområder.

Herefter tog han fat på dagens egentlige tema, nemlig inkasso. Martin gav en grundig introduktion til inkassoens vej fra A til Z med alle de faldgruber, der kan være undervejs. De problemstillinger, man kan støde på, når der skal kræves penge ind, blev ligeledes gennemgået. Her var der en rigtig god dialog med deltagerne om deres egne erfaringer fra deres respektive virksomheder.

Inkasso er et ‘tungt’ stof for mange qua den megen lovgivning, der er på området. Martin formåede dog at formidle stoffet på en måde, så alle gik fra møde med nyttig, ny viden og gode råd til at optimere deres rykkerprocedure.

Martin Stensgård præsenterede også ‘Inkassoekspertens 10 bedste råd’ – en e-bog som VES Advokater har lavet til deres kunder. Den e-bog har vi fået lov til at videregive, så klik på billedet herunder, hvis du vil læse med 👇

Der skal lyde et stort TAK til Martin for at dele ud af sin viden og gøre medlemmerne klogere på et svært tema.

Efter dagens indlæg var det – som altid – tid til at netværke, mens der blev spist en lækker sandwich. Og som det kan ses på billederne herunder, fortsatte den gode stemning mens snakken gik lystigt blandt deltagerne.

Hele Netværksmødet blev bundet sammen af Bo Kristiansen, der var facilitator på mødet.

Og som altid er der fantastiske billeder fra fotograf Jesper Koefod.

På den sidste dag i januar mødte ca. 115 medlemmer op til årets nytårskur på Hotel Scandic i Glostrup.

Og sikke en nytårskur det blev med lækker brunch, masser af grin, brugbar viden om ledelse og ikke mindst mulighed for at netværke.

Mens medlemmerne nød den lækre brunch gjorde Erhvervssammenslutningens formand, André Kowalczyk, status over 2022.

2022 var et år, der begyndte med corona – og derfor med corona-arrangementer, dvs. arrangementer på Teams. Men heldigvis vendte det, Danmark åbnede op og Erhvervssammenslutningen vendte tilbage med fuld styrke.

Læs hele formadens tale her

Herefter blev det tid til dagen foredragsholder, Nils Villemoes.

Nils Villemoes leverede et brag af et foredrag, hvor han tog komplekse problemstillinger om ledelse og strategi ned i øjenhøjde, gjorde det forståeligt for alle samtidig med at alle morede sig højlydt. Nils Villemoes er en sand mester i brugen af det danske sprog og det fik salen til at bryde ud i latter flere gange undervejs.

Selvom der var mange grin, gav foredraget også indsigt i ledelse som et værktøj til at skabe de rigtige rammer for samarbejde. F.eks. disse pointer:

Om vækst: “Vi mangler ikke noget! Vi mangler nogen, der mangler noget!” I hungren efter vækst, har vi overhalet efterspørgslen og betaler pt. prisen for det, bl.a. gennem inflationen.

Om systemer, processer og rammer: De er vigtige, men de kan i sig selv ikke løse opgaver. “Mennesker løser opgaver”

Om ledelse: Ledere skal sikre, at strategien kan omsættes til noget konkret for “synergien” (energien fra alle bidragsydere i virksomheden) skal sikre at energien anvendes på at levere konkrete indsatser til strategien.

Tak til alle der deltog og var med til at gøre Nytårskuren 2023 til en festlig start på året!

Fotograf Jesper Michael Koefoed, Koefoed Kommunikation, har taget en række billeder fra arrangementet – se dem herunder 👇

Der var både sved på panden, smil på læben og koncentrerede blikke, da 17 medlemmer mødtes til en gang padel på banerne i Match Padel Ballerup.

Sportsgrenen Padel har de sidste par år taget Danmark og resten af verden med storm. Det var derfor nærliggende, at give Erhvervssammenslutningens medlemmer mulighed for at prøve kræfter med spillet.

Vi havde hyret en træner, så både øvede og nybegynder havde optimale vilkår i de to timer, vi havde banerne.

Så efter en god opvarmning kastede vi os ud i en lille turnering på de indendørs baner.

Vi rundede arrangementet af med sandwich i solen, hvor spillets facetter og dagens oplevelser blev vendt i højt humør.

Resten af året vil vi have fokus på vores klassiske netværksarrangementer, der har til formål at skabe relationer mellem medlemmerne.

Første skud var netværksmødet sidst i maj, hvor alle fremmødte virksomheder havde fem minutter til at præsentere sig selv og deres løsninger.

Hvis vi skal hjælpe hinanden kræver det, at vi får opbygget tillid og relationer i mellem medlemmerne. Derfor brugte vi også en del af mødet på at lære hinanden bedre at kende og tale om, hvordan vi kan hjælpe hinanden.

Mange af deltagerne gik fra mødet med ny viden om de øvrige deltagere og med stærkere relationer, end da de kom.

Tak til Hellebeth for at lægge lokaler til i Livsstilscenteret i Brøndby.

25 medlemmer havde valgt at lægge vejen forbi Glostrup Park Hotel, der lagde lokale til årets generalforsamling den 23. maj.

Generalforsamlingen forløb uden den store dramatik, så det var en smal sag for mødets dirigent Henrik Bartels, at styre forsamlingen igennem dagsordenen.

Formanden Bo Kristiansen sagde blandt andet, at han var tilfreds med medlemstallet, der stortset var status quo fra sidste år trods endnu et år med Corona. Vi var 192 medlemmer pr. 31.12.2021.

Et stærkt resultat, da alle andre foreninger, som vi sammenligner os med, har lidt store tab i medlemsskaren.

I løbet af 2021 var der hele 35 arrangementer – heraf 19 i form af Ugens Gæst – et online format, hvor vi på en halv time dykker ned i et emne sammen med en ekspert.

Bo Kristiansen sluttede sin beretning med at understrege at bestyrelsen vil arbejde på at få flere medlemmer, nye typer af møder, flere virksomhedsbesøg, endnu tættere kontakt til kommunerne og afvikling af en Netværkskonference.

Der var ingen indkommende forslag, der skulle diskuteres eller stemmes om.

På valg til bestyrelsen var Bo Kristiansen, Anders T. Johansen, ejer af ATJ-Energi, Henrik Bartels, partner i Advodan – alle tre blev genvalgt.

Kaare Dehn, ejer af KD Consulting, ønskede ikke genvalg. I stedet blev sidste års suppleant Helle Groth Christensen, TimeLaw Advokater, valgt ind i bestyrelsen.

Ny suppleant blev Søs Saltoft Fontain fra virksomheden JobØst.

Bestyrelsen består desuden af André Kowalczyk, adm. direktør og partner i Værkstedsgårdens Ejendomsudlejning, Kenneth Waagenes, adm. direktør i Ryds Bilglas, Britt Thomsen, ejer af HR-Administration og Hellebeth Hansen, ejer af Livsstilscenter for krop & sjæl.

Den nye bestyrelse vil i løbet af juni holde et konstituerende møde og fordele posterne.

Klik her, hvis du vil se Formandens slides (pptx – fil) med beretning, regnskaber, budget mv.

Af Michael Odsgard

Foto: Jesper Koefoed