Generalforsamlingen 2022 bød på et nyt medlem til bestyrelsen

25 medlemmer havde valgt at lægge vejen forbi Glostrup Park Hotel, der lagde lokale til årets generalforsamling den 23. maj.

Generalforsamlingen forløb uden den store dramatik, så det var en smal sag for mødets dirigent Henrik Bartels, at styre forsamlingen igennem dagsordenen.

Formanden Bo Kristiansen sagde blandt andet, at han var tilfreds med medlemstallet, der stortset var status quo fra sidste år trods endnu et år med Corona. Vi var 192 medlemmer pr. 31.12.2021.

Et stærkt resultat, da alle andre foreninger, som vi sammenligner os med, har lidt store tab i medlemsskaren.

I løbet af 2021 var der hele 35 arrangementer – heraf 19 i form af Ugens Gæst – et online format, hvor vi på en halv time dykker ned i et emne sammen med en ekspert.

Bo Kristiansen sluttede sin beretning med at understrege at bestyrelsen vil arbejde på at få flere medlemmer, nye typer af møder, flere virksomhedsbesøg, endnu tættere kontakt til kommunerne og afvikling af en Netværkskonference.

Der var ingen indkommende forslag, der skulle diskuteres eller stemmes om.

På valg til bestyrelsen var Bo Kristiansen, Anders T. Johansen, ejer af ATJ-Energi, Henrik Bartels, partner i Advodan – alle tre blev genvalgt.

Kaare Dehn, ejer af KD Consulting, ønskede ikke genvalg. I stedet blev sidste års suppleant Helle Groth Christensen, TimeLaw Advokater, valgt ind i bestyrelsen.

Ny suppleant blev Søs Saltoft Fontain fra virksomheden JobØst.

Bestyrelsen består desuden af André Kowalczyk, adm. direktør og partner i Værkstedsgårdens Ejendomsudlejning, Kenneth Waagenes, adm. direktør i Ryds Bilglas, Britt Thomsen, ejer af HR-Administration og Hellebeth Hansen, ejer af Livsstilscenter for krop & sjæl.

Den nye bestyrelse vil i løbet af juni holde et konstituerende møde og fordele posterne.

Klik her, hvis du vil se Formandens slides (pptx – fil) med beretning, regnskaber, budget mv.

Af Michael Odsgard

Foto: Jesper Koefoed

Udgivet d. 24. maj 2022