Generalforsamling 2024 med fuld fart over feltet

Der var lagt op til den helt store fest med rød løber, spisning, uddeling af Erhvervsprisen, underholdning med John & Aage og et musikalsk indslag med Andreas Langvad, da årets generalforsamling blev afholdt på Vallensbæk Rådhus den 22. maj. Se alle fotos nederst

Medlemmer blev budt velkommen på den røde løber og inden i byrådssalen af Peter Werther Andersen, direktør i Vallensbæk Kommune og af Bo Kristiansen fra Erhvervssammenslutningen.

Selve generalforsamlingen forløb uden den store dramatik og blev med sikker hånd styret af dirigent Martin Stensgård fra Ves Advokater.

Formanden Anders T. Johansen redegjorde i sin beretning om foreningens aktiviteter i 2023. Det var blandt andet blevet til 11 netværksmøder, virksomhedsbesøg hos Bravida, Nytårskur, juletogtur og Erhvervskonferencen med 120 deltagere. Samtidigt opfordrede Anders til at medlemmerne fik installeret foreningens nye app, der fremadrettet bliver omdrejningspunktet for arrangementer mv. og nøglen til et tættere netværk. Du kan læse mere om app’en – klik her

Årets resultat for 2023 blev et overskud på 89.611 kroner. Bestyrelsen lovede at forsøge at bruge alle pengene til næste år og fremlagde et budget for 2024 med et underskud på 30.000 kr. Egenkapitalen er på 1.124.000 kroner.

Kontingentet blev fastholdt på 3.000 kroner det kommende år og formanden oplyste, at der er 175 medlemmer i Erhvervssammenslutningen.

Der var indkommet et forslag, der var stillet af formanden. Forslaget lød på at fritage bestyrelsesmedlemmer for medlemskontingent på de 3.000 kroner. Forslaget blev vedtaget blandt de ca. 40 fremmødte medlemmer.

Nyt ansigt i bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var Anders T. Johansen fra ATJ-Energi, Bo Kristiansen fra First Class Networking og Erhvervscoach Jane Buntzen – alle tre blev genvalgt.

Desuden var Henrik Kraak Jessen, ejer af Dansk Handy Service ApS, frisk på en tørn i bestyrelsen og Marianne Kobstrup fra Kobstrup Revision ApS var klar på rollen som suppleant.

Bestyrelsen består desuden af Kenneth Waagenes, Kenneth Reinewald Christensen fra This is Bob og Energicoach Hellebeth Hansen.

Hans Munkebo blev genvalgt som revisor.

Bestyrelsen vil i løbet af juni holde et konstituerende møde og fordele posterne.

Efter generalforsamlingen gik turen op til kantinen, hvor der blev serveret en lækker hovedret a la Beef Wellington med kartofler, grønt ledsaget af et glas hvid- eller rødvin. Snakken gik lystigt ved bordene indtil Borgmesteren i Vallensbæk Henrik Rasmussen tog ordet og fik overrakt Erhvervsprisen til Børneloppen ApS.

Tilbage i Byrådssalen var der sjovt besøg af det legendariske komikerpar John & Aage, der rystede en række John & Aage klassikere ud af ærmet til stor morskab for forsamlingen. Kaffen og tiramisu’en blev indtaget til tonerne af Andreas Langvads stemme og guitar. Han spillede både egne sange og nogle kendte klassikere inden arrangementet blev rundet af.  

Her er dagens Power Point slides med beretning, regnskab og budget – klik her

Foto: Jesper Koefoed

Rød løber

Generalforsamling

Middag

Underholdning

Udgivet d. 24. maj 2024