Årets generalforsamling bød på to nye bestyrelsesmedlemmer

Årets generalforsamling var ’back to normal’ med fysisk fremmøde, prisuddeling, spisning og en veloplagt foredragsholder i Victor Feddersen.

Næsten 50 medlemmer deltog i Erhvervssammenslutningens generalforsamling, der blev holdt i Kulturhuset Kilden i Brøndby.

Generalforsamlingen forløb uden den store dramatik, så det var en smal sag for mødets dirigent Henrik Bartels, at komme igennem dagsordenen.

Der var ingen indkommende forslag, der skulle diskuteres eller stemmes om.

Valg af bestyrelsesmedlemmer forløb uden kampvalg, som var tilfældet sidste år.

André Kowalczyk, adm. direktør og partner i Værkstedsgårdens Ejendomsudlejning og Kenneth Waagenes, adm. direktør i Ryds Bilglas – var begge på valg og begge fik en ny periode på to år.

Britt Thomsen, ejer af HR-Administration og Hellebeth Hansen, ejer af Livstilscenter for krop & sjæl blev de to nye ansigter i bestyrelsen, da Hanne Lunddal Jensen og Mette Hviid Togsverd trådte ud.

Bestyrelsen består desuden af Bo Kristiansen, adm. direktør Coma System, Anders T. Johansen, ejer af ATJ-Energi, Kaare Dehn, ejer af KD Consulting  og Henrik Bartels, partner i Advodan.

Helle Groth Christensen, TimeLaw Advokater blev valgt som suppleant.

Den nye bestyrelse vil 22. juni holde et konstituerende møde og fordele posterne.

Erhvervssammenslutningen fik sagt pænt tak for samarbejdet til Jette Runchel, der stopper som kommunaldirektør i Albertslund.

Brøndbys Borgmester Kent Magelund fik uddelt Erhvervssammenslutningens Erhvervspris 2021 til virksomheden Link Logistic inden mødet sluttede med lækker tapas og et glas vin.

Den lokale avis – Folkebladet – dækkede også generalforsamlingen og har skrevet en glimrende artikel om uddeling af Erhvervsprisen 2021 og mødets underholdende indlæg om at skabe vinderteams af den tidligere olympiske guldvinder i roning Victor Feddersen.

Læs artiklen her…

Her er Formandens slides med beretning, regnskaber, budget mv. Klik her…

Af Michael Odsgard

Fotos: Jesper Koefoed

Udgivet d. 5. juni 2021