Tak til Bravida Danmark og Vestegnens Kraftvarmeselskab

Næsten 60 medlemmer havde valgt at stå tidligt op for at tage med på virksomhedsbesøg hos Bravida Danmark A/S.

Her blev der lagt ud med en lækker morgenmad og tid til at netværke inden man gik i gang med dagens højaktuelle temaer: Grøn omstilling, udrulning af fjernvarme samt CO2-regnskaber.

Første indlæg kom fra projektleder Michael Thomsen, Vestegnens Kraftvarmeselskab.

Michael gav en status på udrulningen af fjernvarme. Han fortalte bl.a. om de komplicerede processer ved udrulningen og om de udfordringer, der er opstået, idet både materialer og arbejdskraft er blevet en mangelvare, og dermed er blevet uforholdsmæssigt dyre.

Michael pointerede ligeledes, at politikernes målsætning om udrulning af fjernvarme var urealistiske, og efter hans bedste overbevisning var rent valgflæsk…

Herefter var det Tommy Berthel, Bravida Danmark A/S, der gik på.

Tommy fortalte om EU’s ny klimastrategi for bæredygtighed, der sigter mod et klimaneutralt EU senest i 2050. Det er der kommet en ny EU-lovpakke ud af, der stiller skærpede krav til alle store og børsnoterede virksomheder. Det betyder, at der fra regnskabsåret 2023 skal laves en ESG-rapportering med bl.a. et CO2-regnskab.

MEN…det er værd at bemærke, at selvom du ikke er en børsnoteret virksomhed, kan det ramme dig alligevel, hvis du er underleverandør til en børsnoteret virksomhed.

Til rapporteringen er der brug for en kortlægning af energi og Co2 emissioner. Her kan Bravida hjælpe deres kunder med at få overblik over energiforbruget i en bygnings tekniske installationer. Overblikket bidrager til at reducere energiforbruget, sænke udgifterne på service og generer som sagt data til brug for beregning af CO2 udledning.

Endnu en gang tak til Bravida Danmark A/S for at ville have Erhvervssammenslutningen på virksomhedsbesøg og for at gøre os klogere på nogle af tidens hotteste emner.

Udgivet d. 24. januar 2023