Må vi netværke hos dig?

Det er blevet en tradition, at vi afholder vores netværksmøder hos vores medlemsvirksomheder. Derfor har vi gennem tiden besøgt både Arbejdernes Landsbank, Kejserindens Gryder, EvocaZion, Mekonomen, Advodan og TimeGruppen og i fremtiden også e-supplies og Ricoh. Vi mangler nu en virksomhed, der vil lægge hus til den 3. november kl. 7-9 og/eller den 1. december kl. 16-18.

Vil du have 30-40 erhvervsdrivende indenfor, så send en mail til info@erhvervssammenslutningen.dk. Det eneste det kræver af din virksomhed er, at I har plads til os, og at I vil byde på lidt morgenmad, hvis det er et morgenmøde eller en sandwich, hvis det er et eftermiddagsmøde.

I går havde Erhvervssammenslutningen fornøjelsen af at invitere vores medlemmer indenfor på Brøndby Rådhus til vores første ‘Kommunekomsammen’. De fire kommuner, Erhvervssammenslutningen repræsenterer (Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund) havde alle forberedt gode og spændende oplæg, der satte fokus på dagens emne ‘medarbejderen’. Mange interesserede medlemmer var mødt op for at få viden om, hvad kommunerne har af tilbud, og det blev lystigt stillet spørgsmål og debatteret i byrådssalen, der dannede rammerne om arrangementet.

Emnerne, som blev vendt, var blandt andet Flexjob, rekruttering, fastholdelse af syge medarbejdere samt jobrotation, og jobcentrenes oplæg blev suppleret af case-historier fra tre medlemsvirksomheder, der alle har haft positive oplevelser med deres samarbejde med kommunen.

Efter oplæggene var der tid til at netværke med både borgmester Ib Terp, kommunernes repræsentanter og selvfølgelig med hinanden. Alt i alt et meget vellykket arrangement, som vi vil afholde mange flere af i fremtiden.

Det ikke uden betydning, hvordan du præsenterer dig selv og din virksomhed, når du netværker. Du og virksomheden skal være synlig, og gerne på din egen og helt unikke måde. Du kan derfor med fordel bruge personlig branding som en bevidst strategisk indsats for at gengive og synliggøre netop dine personlige og faglige kompetencer, for hvad hjælper det, at din virksomhed er helt unik, hvis du selv ligner alle andre?

Du efterlader hele tiden indtryk hos andre, og du huskes især for, hvordan andre oplever sig selv sammen med dig både på det personlige og det professionelle plan. Det er altså ikke længere nok bare at ‘være til’. Og det siges endda, at vores forudsætninger er ved at være så ens, at det, der skiller os mest er vores personlighed. Personlig branding er derfor blevet et must! Vi skal med andre ord være bevidste om den offentlige gengivelse af vores personlighed og færdigheder i en sådan grad, at det fremmer vores mål bedst muligt.

Men personlig branding er en træningssag, og det er en disciplin, du ikke kun bruger, når du netværker, men som du derimod skal være bevidst om i alle situationer. Opbygningen af dit personlige brand skal derfor foregå efter en personlig plan, hvor både strategi, mål og udvikling er fastlagt. Og ved at øve dig om og om igen ved messer, udstillinger, møder eller arrangementer kan du med tiden opnå det udbytte og signal i forhold til det personlige brand, du ønsker.

4 gode tips til personlig branding

Der er nogle enkle råd inden for personlig branding, som du kan gøre brug af for at forbedre dit personlige image.

  1. Start med at tage stilling til: Hvem er du? Hvad står du for? Hvad vil du gerne genkendes på? Hvilke principper og værdier er vigtige for dig? Hvad vil du bidrage med og hvordan? Undersøg hvad andre stærke personligheder gør, og vurdér om du kan byde ind med noget helt unikt. Måske er der ikke andre inden for netop dit fag, der gør sig bemærkede, og så er det jo (næsten) lige til. Er der derimod mange, der kæmper om opmærksomheden, kan det være en noget mere langsitet opgave at finde ud af, ”hvem du er”. Men uanset hvad udgangspunktet er, kræver skabelsen af dit personlige brand en struktureret indsats.
  1. Når du har styr på punkt 1, skal du dele ud af din viden og erfaring, så det kommer andre til hjælp. Ved at dele din viden, kan du med tiden blive en vigtig kilde til viden inden for netop dit specialområde. Det kan hurtigt føre til, at du bliver kendt i de rette kredse, som ’go to guy’, hvilket har en enorm reklameværdi for dig og din virksomhed – især den dag pressen ringer og vil bruge dit ekspertudsagn.
  1. Vær aktiv – hele tiden. Du kan nemlig hurtigt ryge i glemmeboden. Det er ikke nok at have en profil på LinkedIn, du aldrig bruger eller en blog du skriver på i ny og næ. Du skal derfor hele tiden gøre omverden opmærksom på din eksistens og holde den opdateret på de aktiviteter, som du arbejder med, engagerer dig i eller står for. Skriv løbende pressemeddelelser, debatindlæg og blogindlæg, hvor du forholder til konkrete begivenheder inden for din branche, vær aktiv i online netværksgrupper og gå til netværksmøde så ofte, du kan.
  1. Der findes ingen ende på det personlige brand. Det er jo ikke sikkert, dit personlige brand gør sig lige så godt om 1 år, som det gør i dag. Du skal derfor evaluere din indsats med jævne mellemrum for at sikre, at du bevæger dig i den rigtige retning.

God fornøjelse med dit personlige brand!

Hvert år ved vores generalforsamling uddeler vi Ungdomsprisen i samarbejde med Danske Bank. Det gør vi naturligvis også i år. Du kan nu indstille en af dine medarbejdere til årets ungdomspris og en gevinst på 10.000 kroner. Udover æren og pengene vil vinderen og virksomheden også blive omtalt i Folkebladet.

Ungdomsprisen gives for at påskønne unge ambitiøse medarbejdere ansat i virksomheder, der er hjemmehørende i Glostrup, Brøndby, Vallensbæk eller Albertslund kommuner.

Ungdomsprisen gives til en ung ambitiøs medarbejder under 25 år, som:
• yder en engageret indsats i sit job
• er ambitiøs og som gør sig umage hver dag
• er en god ambassadør for sin arbejdsplads
• optræder som et godt eksempel for sine kolleger

Kender du den rette vinder, så send os navnet på kandidaten samt en begrundelse for, hvorfor netop han eller hun fortjener prisen. Du sender det til info@erhvervssammenslutningen.dk, og vi skal have indstillingen senest fredag den 8. maj.

Vallensbæk Kommune indfører nu straks-behandling af byggetilladelser, som indebærer, at enkle byggesager kan blive behandlet på tre arbejdsdage. Den hurtigere sagsbehandling skyldes et velfungerende system, der tager afsæt i, at Vallensbæk er en geografisk lille kommune med den nærhed, det giver. Effektivisering af arbejdsgangene, anvendelse af ny teknologi og formaliseringen af et højt serviceniveau for borger og virksomheder er også med til at få sagerne hurtigere behandlet. Over halvdelen af sagerne har mulighed for at blive omfattet af den nye ordning.

For at en byggesag kan blive straks-behandlet, skal du indsende ansøgningen via den digitale byggeansøgningsløsning Byg og Miljø, der er tilgængelig fra kommunens hjemmeside, Borger.dk og Virk.dk. Det er en forudsætning, at du indsender et fuldstændigt ansøgningsmateriale og dokumentation for, at lovgivningen overholdes ved at udfylde alle tjeklister og svare på alle spørgsmål i Byg og Miljø. Fuldmagt skal vedlægges, hvis det er nødvendigt.

Hvilke sager kan straks-behandles?
Det er typisk sager med begrænset kompleksitet, der kommer ind under ordningen. Byggeriet skal være i én etage og på højst 600 m2.
Det kan fx være enfamiliehuse, hvor kommunen ikke skal udføre byggeteknisk sagsbehandling. Andre eksempler kan være visse avls- og driftsbygninger samt industri- og lagerbygninger.
Et nybyggeri eller om-/tilbygninger kan også komme ind under ordningen, når der fx er tale om kontor, industri, lagerbygning, undervisningsrum, skolefritidsordning, dagcenter, butik, forsamlingslokale, kantine, restaurant, selskabslokale eller skole, hvis bestemte forudsætninger er opfyldt.

Hvornår kan en sag ikke straks-behandles?
Hvis sagerne er komplekse, eller hvis du ikke har givet alle de nødvendige oplysninger, kan sagen ikke straks-behandles.
Det vil for eksempel sige, hvis sagen ikke er fuldt oplyst eller at byggeriet kræver dispensation eller partshøring.

Hvis byggeriet ikke følger ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri”, kræves der en brandteknisk dimensionering, og det kan heller ikke nås på under 3 arbejdsdage.
Byggesager, der ikke kræver byggetilladelse, men alene skal anmeldes, kommer heller ikke ind under ordningen. Her gælder det, at hvis kommunen ikke har reageret inden for to uger efter anmeldelsen er modtaget, kan byggearbejdet påbegyndes. Det er sager som f.eks. garager, carporte og udhuse.

Sådan gør du
Gå ind på www.vallensbaek.dk/byggetilladelse. Her finder du mere information om forudsætningerne for straks-behandling, og der er link til selve ansøgningssystemet Byg & Miljø. Husk at have dit NemID-kort klar.