Stort fremmøde til Erhvervskonferencen om grøn omstilling

Dagens vært journalist Michael Stærke bød velkommen til 121 forventningsfulde deltagere, der sidst i september havde fundet vej til Erhvervssammenslutningens Erhvervskonference.

Den grønne omstilling var formiddagens omdrejningspunkt. Connie Hedegaard, som er bestyrelsesformand i CONCITO, gjorde det klart, at der skal handles på den grønne omstilling og fortalte, hvad det på sigt, vil betyde for hele landet, men også ude i de små og mellemstore virksomheder.
Den nuværende lovgivning og de kommende EU-lovkrav er ved at blive etableret i de store virksomheder, hvilket allerede nu kan mærkes hos underleverandører, der bliver spurgt ind til deres grønne regnskab. Hun slog også fast at SMV’erne godt kan følge med og blive konkurrencedygtige, hvis der handles på klima og bæredygtigheden nu.  

Dagens paneldebat bestod af Lars Gravgaard som repræsentant fra Albertslund kommune, Maja Højgaard fra Brøndby kommune, Søren Enemark fra Glostrup Kommune og Henrik Rasmussen fra Vallensbæk kommune. De var enige om at samarbejdet mellem kommunerne og de lokale erhvervsdrivende, skal være med til at styrke visioner og ambitioner for grøn omstilling. Der blev debatteret om hvor gode kommunerne er til at henvende sig til lokale erhverv når kommunerne igangsætter byudvikling og om den grønne tænkning hænger sammen med bundlinjen.

Mie Levi Fenger fra Valified rundede vigtigheden i, at dokumentere virksomhedens bæredygtighed og dokumentation af ESG (Environment, Social & Governance) som handler om at evaluere en virksomheds bæredygtighedspræstation. Her kom der eksempler på hvordan dokumentationen af ESG kan udarbejdes.

På konferencen, der fandt sted i Brønden i Brøndby, var der rig mulighed for at netværke og få en snak med nøglepersonerne i kommunerne.

Se de mange billeder fra dagen.

Foto: Jesper Koefoed

Udgivet d. 4. oktober 2023