Nyt fra Formanden

Kære medlemmer

COVID-19 påvirker stadig vores hverdag og skaber masser af frustrationer og begrænsninger.

Erhvervssammenslutningens aktiviteter har i høj grad også været påvirket af de konstante forandringer i restriktionerne, som smitten medfører.

I en tid, hvor vi måske i højere grad end nogensinde har behov for hinanden og hinandens netværk, bliver vi konstant gjort opmærksom på begrænsningerne og må handle derefter.

Vi har i bestyrelsen i år haft fokus på at øge vores aktivitetsniveau med nye tiltag og spændende aktiviteter. Desværre har Covid-19 i nogen tilfælde sat en stopper for disse aktiviteter og i andre tilfælde gjort at vi har gennemført med begrænset deltagerantal.

Vi skal ikke lade os styre af Corona-virus, men agerer herefter. Derfor har vi i bestyrelsen heller ikke mistet troen på et endnu stærkere netværk og endnu bredere aktivitetsniveau fremover.

Vi vil forsøge at gennemføre så mange arrangementer som muligt indenfor de gældende retningslinjer med stor fokus på deltagernes sikkerhed. Så når vi offentliggør arrangementer i fremtiden vil det være med et nødvendigt forbehold og med fokus på at følge retningslinjerne på ethvert givent tidspunkt. Som medlem vil jeg opfordre dig til stadig at tilmelde dig de arrangementer, som vi tilbyder på hjemmesiden – Så skal vi nok tage os af det praktiske og holde deltagerne orienteret, hvis der kommer ændringer.

Vi har en plan
Hvad vi ikke gennemfører i år, vil vi sætte endnu mere fokus på til næste år. Bestyrelsen har lavet et stort arbejde for at kunne tilbyde nye aktiviteter og nye muligheder for dig som medlem.

Vi glæder os i bestyrelsen til, så snart det er muligt, at kunne præsentere en lang række nye spændende aktiviteter for 2021.

Husk! Dit lokale netværk er din genvej til forretning, sparring og viden.

På bestyrelsen vegne

Bo Kristiansen
Formand

Udgivet d. 27. oktober 2020