Nye parkeringsregler i kommunerne

Fra den 1. marts 2014 blev reglerne for parkering indenfor byzoner ens for alle, uanset hvor i landet man parkerer. I Brøndby Kommune betyder det, at man ikke længere må standse eller parkere helt eller delvist på fortove, cykelstier, gangstier med mere.

Tidligere kunne hver kommune selv bestemme, hvilke regler for parkering der var gældende indenfor kommunegrænserne. Men Folketinget har nu vedtaget en parkeringslov, som harmoniserer reglerne landet over. Dermed gælder de nye regler også i Brøndby Kommune fra og med 1. marts 2014.

Nye regler for delvis parkering:
Inden for tættere bebygget område – det vil sige indenfor byskiltene – må man hverken standse eller parkere, helt eller delvist, på:

– fortove
– cykelstier
– gangstier
– yderrabatter
– midterrabatter
– helleanlæg

Det er en ændring i forhold til tidligere.

Kilde: Folkebladet

Udgivet d. 8. april 2014