Ny Nærværsorganisation i Vallensbæk

Vallensbæk Kommune vil med den nye organisering – som træder i kraft den 1. januar 2014 – rykke tættere på borgere og erhvervsliv og i endnu højere grad udnytte sine styrker gennem dialog og relationer. Derfor betegnes den nye organisation Nærværsorganisation.

Organisationen ledes af en enhedsdirektion med et fælles ansvar for den samlede opgavevaretagelse og udvikling. Enhedsdirektionen består af kommunaldirektør Lars Hansen, direktør Hanne Hasling og direktør Anette Laustsen.

Dermed er Vallensbæk Kommune gået fra fem direktører til tre direktører på lidt over et år med den ambition at løse opgaverne endnu tættere på og i samspil med borgerne og erhvervslivet. Det skal ske ved at arbejde tæt sammen og på tværs af organisationen, som derfor har fået navnet Nærværsorganisation.

cell phone tracker free online

Sammenhængskraften internt i organisationen og mellem administration og de kompetente borgere og erhvervsliv i kommunen er unik for Vallensbæk og giver mulighed for nye, inddragende samarbejdsformer, som bliver et særkende for Vallensbæk Kommune.

Udgivet d. 23. december 2013