Medlemmerne lærte at lave en eksekverbar strategi

På Netværksmøde d. 8. november var der fokus på strategiarbejdet. Her var ca. 40 medlemmer mødt op på Glostrup Park Hotel, hvor Founder & CEO Sanne Markwall fra firmaet MakeMyStrategy ApS, gennemgik hvorfor den gode strategi ikke behøver at være svær at udarbejde.

Mange bokser med, at den plan de laver, hurtigt mister relevans, fordi tingene omkring os konstant forandrer sig. Sanne fortalte, hvordan man kan udføre og uddelegere strategiarbejdet uden at miste styringen samtidig med at strategiprocessen steamlines. Det kræver blot en digital løsning.

Formiddagen var en god vekselvirkning mellem indlæg og afprøvning af den digitale strategiløsning MakeMyStrategy™. Medlemmerne fik derfor både teoretisk viden og så i praksis, hvordan man helt konkret kan understøtte strategiarbejdet ved at gøre det digitalt.

Bo Kristiansen var sædvanen tro facilitator på netværksmødet.

Se Sanne Markwalls præsentation fra netværksmødet her:

Udgivet d. 17. november 2022