I forskningens tjeneste

FORCE Technology tester, måler, analyserer og rådgiver om alt fra mundbind til brokonstruktioner. Og selv om det er en international milliardforretning, er den lokale forankring vigtig for virksomheden

Umiddelbart er der ikke noget, der vidner om aktiviteter af særlig heftig karakter, når man står foran virksomheden FORCE Technology. Men bag de lange, lyse facader på Park Allé i Brøndby er det en anden sag;

Her er ildebrande, isstorme og flodbølger i de haller, hvor traktorers modstandsdygtighed over for temperaturskift eller boreplatformes opførsel under en orkan bliver testet.

Elektronikprodukt bliver pålidelighedstestet under ekstreme forhold

Der bliver larmet med bankemaskiner og trommehvirvler på bordplader, for at måle, hvilken type, der egner sig bedst til møbler i støjende skole- og institutionsmiljøer. I et andet laboratorium bliver lugtudledninger fra alt fra svinestalde til Shawarmaboder analyseret i henhold til miljølovgivningen.

Og i afdelingen for materiale- og produkttests står et par elektronmikroskoper, som kan forstørre et emne 800.000 gange, og dermed få et knappenålshoved til at fylde, hvad der svarer til 16 fodboldbaner.

I modsætning til et traditionelt mikroskop, som belyser et emne, bruger et scanning-elektronmikroskop – SEM – elektronstråler, og kan forstørre op til 800.000 gange

Tydeliggørelse i dét format kan nemlig være nyttig, når eksempelvis en medicinalvirksomhed skal have fundet ud af, hvad det er for et fremmedlegeme, der er gået under radaren i emballeringsprocessen og har stoppet hele produktionen.

Det, der startede som ’Svejsecentralen’ i 1940, er i dag en mangefacetteret virksomhed med 1100 medarbejdere – de fleste ingeniører – som tester, måler, kalibrerer, inspicerer, analyserer, producerer og rådgiver private og offentlige virksomheder i et væld af brancher om højteknologisk udstyr og viden.

200 henvendelser om ugen fra producenter af mundbind

Formålet er stadig det samme, som ved etableringen: at få ny viden udbredt og anvendt i erhvervslivet, og i sidste ende at være med til at styrke Danmarks konkurrenceevne på verdensmarkedet.

Pt. findes den mest hektiske hverdag på matriklen i Brøndby nok i afdelingen for Produkttest og kemisk analyse. For i øjeblikket modtager FORCE Technology hver uge omkring 200 henvendelser fra virksomheder i hele verden, som ønsker at få testet og CE-mærket bl.a. ansigtsmasker og mundbind til salg på det europæiske marked. Det har givet travlhed og udvidelser af både mandskab og kvadratmeter i hele forretningsenheden.

Blåstemplet hjælp til samfundsudviklingen

FORCE Technology er et af de i alt syv, danske GTS-Institutter (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter), som også tæller bl.a. Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet og DBI Brand og Sikring. Titlen er en statslig blåstempling til at hjælpe dansk erhverv og det øvrige samfund fremad med innovation, den nyeste teknologi og den grønne omstilling.

FORCE Technology anvender avancerede robotter til inspektion af store strukturer som f.eks. broer og vindmøller

I centrum af grøn, digital transformation

Og i spidsen for det hele står en kvinde, den maskiningeniøruddannede Hanne Christensen, som – midt i samfundets indtil videre største coronanedlukning – overtog jobbet som administrerende direktør den 1. maj, og nu skal styre den selvejende virksomhed videre i en – både globalt og nationalt – usikker fremtid, hvor kravene til udvikling og klimaforbedringer ikke er blevet mindre.

 – FORCE Technology understøtter hvert år op mod 10.000 virksomheder igennem prøvning, analyser, rådgivning, certificering og kurser. Vi kommer i fremtiden til at stå i centrum af dansk erhvervslivs grønne og digitale transformation og vil levere viden og teknologi, der er afgørende for, at vi får et bæredygtigt samfund baseret på sikre, robuste og konkurrencedygtige løsninger, siger Hanne Christensen, som med sig har bl.a. 13 års erfaring fra forskellige direktørposter i ingeniørvirksomheden Rambøll.

Hanne Christensen er administrerende direktør for FORCE Technology

Hovedparten af medarbejderne i FORCE Technology holder til på Park Allé, men virksomhedens afdelinger forgrener sig ud i hele Danmark, det øvrige Norden og til bl.a. Kina og De Forenede Emirater. Og halvdelen af virksomhedens omsætning på – senest – over 1,2 milliard kroner, kommer fra udenlandske kunder.

Men medlemsskabet af Erhvervssammenslutningen er ikke til diskussion.

– Selv om vi er en stor virksomhed med kontorer flere steder i Danmark og udlandet, er det vigtigt med den lokale forankring. Vi er med i Erhvervssammenslutningen for både at støtte op lokalt og sikre en god erhvervsudvikling i Brøndby og omegn – og fordi en stor del af vores medarbejdere kommer fra området, siger Hanne Christensen.

Test i FORCE Technologys vindtunnel af en model af La Santa Sports svømmeanlæg

Tekst: Lisbeth Petersen, ODSGARD A/S – Fotos: FORCE Technology

Udgivet d. 28. august 2020