Hurtigere behandling af byggesager

Vallensbæk Kommune indfører nu straks-behandling af byggetilladelser, som indebærer, at enkle byggesager kan blive behandlet på tre arbejdsdage. Den hurtigere sagsbehandling skyldes et velfungerende system, der tager afsæt i, at Vallensbæk er en geografisk lille kommune med den nærhed, det giver. Effektivisering af arbejdsgangene, anvendelse af ny teknologi og formaliseringen af et højt serviceniveau for borger og virksomheder er også med til at få sagerne hurtigere behandlet. Over halvdelen af sagerne har mulighed for at blive omfattet af den nye ordning.

For at en byggesag kan blive straks-behandlet, skal du indsende ansøgningen via den digitale byggeansøgningsløsning Byg og Miljø, der er tilgængelig fra kommunens hjemmeside, Borger.dk og Virk.dk. Det er en forudsætning, at du indsender et fuldstændigt ansøgningsmateriale og dokumentation for, at lovgivningen overholdes ved at udfylde alle tjeklister og svare på alle spørgsmål i Byg og Miljø. Fuldmagt skal vedlægges, hvis det er nødvendigt.

Hvilke sager kan straks-behandles?
Det er typisk sager med begrænset kompleksitet, der kommer ind under ordningen. Byggeriet skal være i én etage og på højst 600 m2.
Det kan fx være enfamiliehuse, hvor kommunen ikke skal udføre byggeteknisk sagsbehandling. Andre eksempler kan være visse avls- og driftsbygninger samt industri- og lagerbygninger.
Et nybyggeri eller om-/tilbygninger kan også komme ind under ordningen, når der fx er tale om kontor, industri, lagerbygning, undervisningsrum, skolefritidsordning, dagcenter, butik, forsamlingslokale, kantine, restaurant, selskabslokale eller skole, hvis bestemte forudsætninger er opfyldt.

Hvornår kan en sag ikke straks-behandles?
Hvis sagerne er komplekse, eller hvis du ikke har givet alle de nødvendige oplysninger, kan sagen ikke straks-behandles.
Det vil for eksempel sige, hvis sagen ikke er fuldt oplyst eller at byggeriet kræver dispensation eller partshøring.

Hvis byggeriet ikke følger ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri”, kræves der en brandteknisk dimensionering, og det kan heller ikke nås på under 3 arbejdsdage.
Byggesager, der ikke kræver byggetilladelse, men alene skal anmeldes, kommer heller ikke ind under ordningen. Her gælder det, at hvis kommunen ikke har reageret inden for to uger efter anmeldelsen er modtaget, kan byggearbejdet påbegyndes. Det er sager som f.eks. garager, carporte og udhuse.

Sådan gør du
Gå ind på www.vallensbaek.dk/byggetilladelse. Her finder du mere information om forudsætningerne for straks-behandling, og der er link til selve ansøgningssystemet Byg & Miljø. Husk at have dit NemID-kort klar.

Udgivet d. 5. december 2014