Formandens beretning for Erhvervssammenslutningen 2024

Kære medlemmer

Det er en stor fornøjelse at byde jer velkommen til vores årlige generalforsamling – denne gang i et mere festligt format med spisning og underholdning.

Vi har haft et begivenhedsrigt år i vores erhvervsnetværk, og jeg har lyst til at dele et par af højdepunkterne med jer.

Medlemstal

Men lad os lige tage medlemstallene først. Det går fint. Vores medlemstal har været stabilt i 2023.

Vi har fået 21 nye medlemmer, mens 23 medlemmer er stoppet. 

Det betyder dog ikke, at vi bare fortsætter, som vi plejer. Vi arbejder ihærdigt på, at Erhvervssammenslutningen skal være attraktiv for både eksisterende og nye medlemmer. Derfor gør vi os umage for at skabe rammerne, så I som medlemmer kan:

Her er et af vores mål, at vi vil gøre det lettere at gå i dialog med andre medlemmer mellem de fysiske netværksmøder og arrangementer.

APP

I starten af februar lancerede vi derfor en medlemsapp, der skal gøre det lettere for os i netværket at komme i kontakt med hinanden. Appen skal samtidig også gøre det lettere at melde sig til vores netværksmøder og arrangementer.

Men det primære mål med appen er, vi lettere kan række ud til hinanden, spørge om hjælp og dele viden og erfaringer.

Lige nu er vi stadig i en overgangsfase, hvor I kan melde jer til netværksmøder og arrangementer to steder, men planen er, at I vil kunne se alle netværksmøder og arrangementer på hjemmesiden, men skal tilmelde jer via appen. Der kommer selvfølgelig et link videre til appen på hjemmesiden.

Netværksmøder og arrangementer

I løbet af året har vi holdt en række netværksmøder og arrangementer. Vores netværksmøder har givet os medlemmer mulighed for at mødes, udveksle erfaringer og skabe nye forretningsforbindelser. Vi har også haft fokus på at give ny inspiration. I alt har vi holdt:

En af de helt varme kartofler har været AI. Derfor har vi både holdt et netværksmøde og 2 workshops om AI.

På netværksmødet havde vi besøg af AI-eksperten Kasper Bergstrøm, mens Niels Preysz delte ud af sin viden om AI på 2 workshops. Interessen var så stor, at vi holdt en ekstra workshop.

Interessen for ”Grøn omstilling” (temaet for vores erhvervskonference i september) var også stor. Her havde vi over 100 tilmeldte. Mon ikke at især Connie Hedegaard trak mange medlemmer til.

Nytårskuren har også været et af de store trækplastre, hvor vi i tråd med erhvervskonferencen havde klimaet på programmet. Vejrværten Peter Tanev sørgede for at give os et indblik i nogle af klimaudfordringerne.

I bestyrelsen har vi som sagt fokus på ikke bare at gøre, som vi plejer. Et af de nye arrangementer var et socialt julearrangement. Flere end 55 medlemmer og deres familier trodsede kulden og deltog i arrangementet.

I forhold til lokaler er vi gået nye veje. Vi har fået vores egne lokaler på Ringager 4. Det giver os mulighed for at holde bestyrelses-, sekretariats- og netværksmøder samme sted. Erfaringerne indtil nu er, at det fungerer rigtig godt.

Kommende arrangementer

Netværksarrangementer

Hvad kan I så se frem til af arrangementer det næste år? Vi forventer fortsat at holde ca. 2 arrangementer om måneden, bl.a. 10 netværksarrangementer, som delvist bliver med indlæg fra indlægsholdere inden for nogle aktuelle emner eller områder, som de fleste af os forhåbentlig kan have gavn af i vores virksomheder. Og her kommer vi til at spørge jer om, hvad I er optaget af i jeres virksomheder lige nu. Med andre ord: Hvad I gerne vil have mere af?

Sociale arrangementer

Vi har allerede planlagt flere sociale arrangementer, bl.a. en sommertur i form af en kanotur ved Frederiksdal, hvor foreningen giver en sandwich og noget koldt at drikke.

Vi har også fuld gang i planlægningen af årets erhvervskonference, der bliver den 1. oktober 2024. Erhvervskonferencen 2024 kommer til at handle om, hvordan vi som arbejdsplads bliver mere attraktive i fremtiden – både i forhold til at kunne tiltrække arbejdskraft, men også i forhold til at skabe god trivsel, så vores medarbejdere har lyst til at blive. Her har vi et par store navne i spil, men vi venter lige med at nævne dem, indtil aftalerne er helt på plads, men jeg tør godt sige så meget, at I roligt kan glæde jer.

Julefrokosten er også lige om hjørnet. Der bliver den 22/11 2024, så kik inde i appen og meld jer til, hvis I har lyst til en festlig aften med andre i netværket.

Lokale partnerskaber og samarbejder

Vi har i årets løb samarbejdet med lokale virksomheder, kommunen og andre interessenter. Det vil vi fortsætte med. Vi har fortsat et mål om at skabe en stærk forbindelse mellem Erhvervssammenslutningen og kommunerne.

Vi er også i dialog med initiativtageren bag en ny handelsstandsforening i Glostrup. Det er oplagt, at de to foreninger samarbejder på en eller anden måde.

Endelig har vi som altid et ønske om at styrke vores kendskabet og relation med hinanden her i netværket. Selvom vi som erhvervsnetværk spænder bredt, kan vi sagtens stå med nogle af de samme udfordringer. 

Tak

Til sidst vil jeg sige tak for jeres engagement. Uden jer ville vores erhvervsnetværk ikke være det, det er i dag.

Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for alle de kræfter, som I lægger for at skabe et stærkt erhvervsnetværk her på Vækstegnen. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer.

– Anders T. Johansen

Udgivet d. 4. juni 2024