Formanden gør status over 2022

På årets Nytårskur gjorde Erhvervssammenslutningens formand, André Kowalczyk, status over 2022. Læs hele hans tale her:

Kære alle

Først og fremmest – Godt nytår!

Det er glædeligt, at se så mange deltagere til Erhvervssammenslutningens Nytårskur.

2022 har været et spændende år i Erhvervssammenslutningen. Den første halvdel var kraftig påvirket af corona. Desuagtet lykkedes det med stor hjælp fra Michael Odsgard og vores facilitator Bo Kristiansen at afholde jævnlige møder i netværket via Teams og med mange interessante oplægsholdere.

Hen over sommeren slap coronaen heldigvis taget i os alle, og vi fik en mere normal tilværelse. Bo som har gjort et kæmpe arbejde for Erhvervssammenslutningen valgte at udskifte formandsposten med en post som bestyrelsesmedlem. Efter et meget hårdt kampvalg blev vi enige om, at jeg overtog formandsposten…

Efterfølgende har vi haft en af de mest spændende perioder i Erhvervssammenslutningens historie.

Vi er nu ca. 200 medlemsvirksomheder og efter et fald i medlemstallet i corona-perioden, kommer der nu igen løbende nye medlemmer.

Vi forsøger aktivt at involvere vores lokalpolitikere og nøglepersoner fra kommunerne, og har en god dialog med både borgmestrene, andre folkevalgte og embedsværkerne fra Brøndby, Glostrup, Vallensbæk og Albertslund kommuner – tak for det!

Vi har efter coronaen slap sit tag i os alle, afholdt 10 netværksmøder, generalforsamling m.m. herunder:

Netværksmøder blandt andet om:

  1. Innovativ problemløsning,  
  2. Offline vs. online markedsføring
  3. Udbud af kommunens indkøbsopgaver
  4. Vær hinandens bedste ambassadører
  5. Planlægning af strategi
  6. Om synlighed.

Vi har afholdt foredrag med nationalbankdirektør Per Callesen, hvor der meget overraskende kun var ca. 60-70 deltagere. Meget spændende foredrag fra en person, der rent faktisk er medbestemmende omkring pengepolitikken.

Han talte blandt andet om den meget kunstige lave rente, den meget lave inflation og årsagerne hertil. Han var ikke nødvendigvis enig i de politiske beslutninger, der lå til grund herfor.  

Vi afholdte et meget interessant møde om Byplanlægning og erhvervsliv, hvor Lars Thylander og Thomas Fokdal fortalte lidt om udviklingen i bygningsmassen.

Sidst men absolut ikke mindst afholdte vi en meget succesfuld Erhvervskonference, med deltagelse af borgmestrene fra: Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund kommuner, og spændende oplægs- og foredragsholdere.

Og allerede nu kan jeg løfte sløret for, at vi igen i 2023 vil afholde en Erhvervskonference.

Mange medlemmer deltog i mødet med Mathias Tessfay dagen efter folketingsvalget. Mødet var arrangeret af Rotary, der var så rare, at de indbød interesserede i at deltage.

Alle vores møder indeholder et væsentligt punkt, nemlig tid til at tale med hinanden – både med dem man kender, dem man gerne vil kende og engang imellem også helt fremmede.

Vi ønsker at 2023 bliver endnu mere spændende for Erhvervssammenslutningen. Vi har allerede holdt et netværksmøde, et virksomhedsbesøg hos Bravida Danmark og nu: Nytårskuren. Alle med meget flotte deltagerantal.

… og i februar afholdes 2 møder:

Netværksmøde d. 7. februar om at skabe tillid i din virksomhed, og Netværksmøde d. 23. februar hvor et lokalt advokatfirma vil fortælle om alt det, man skal vide om inkasso og fakturaadministration. Særligt sidstnævnte møde er bemærkelsesværdigt, da alle deltagere har mulighed for at møde dygtige advokater uden at skulle betale for det…

Jeg skal opfordre alle til at besøge vores hjemmeside og tilmelde sig.

Resten af 2023 bliver løbende slået op på vores hjemmeside. Af de større arrangementer kan jeg blandt andet oplyse, at der i maj måned afholdes generalforsamling i Albertslund kommune. Generalforsamlingen er vi allerede i gang med at planlægge og i efteråret afholdes også Erhvervskonferencen 2023.

Erhvervssammenslutningen er intet uden jer medlemmer, så vi hører gerne jeres tilbagemeldinger og forslag til indholdet af netværksmøder, foredrag samt gode råd om hvad vi kan gøre bedre.

Og nu vil jeg give ordet til Niels Villemoes. Vi glæder os til at høre om rigtigt BØVL!

Formand André Kowalczyk

Udgivet d. 1. februar 2023