Få pris for din ansvarlighed

Glostrup Kommune vil vi gerne støtte op om og hædre de virksomheder, der gør en særlig indsats med at vise social ansvarlighed ved at ansætte og rumme medarbejdere, som af forskellige årsager har haft det svært med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor kan du nu ansøge Glostrup Kommune om et CSR-diplom. Diplomet er for CSR-virksomheder, der har ansatte indenfor en eller flere af kategorierne: flexjob, beskæftiget under §56, løntilskud, praktik, flygtninge, lærlinge/uddannelse, handicappede.

Søg om CSR diplom her

Deadline for ansøgninger er 20. september 2018.

Udgivet d. 4. juli 2018