Effektiv Kommunikation i Udbudsprocessen

Den 16. maj afholdt Erhvervssammenslutningen et netværksmøde med fokus på udbuds- og tilbudsskrivning. Arrangementet fandt sted i Hjørnekontoret og tiltrak mange medlemmer.

Med oplægsholder Tine Cederstrand Møller, der har over 10 års erfaring inden for samarbejde med tilbudsgivere, blev deltagerne introduceret til vigtigheden af professionel kommunikation i udbudsprocessen. Tine delte sine indsigter om, hvordan korrekt formulerede tekster kan øge succesraten for både udbud og tilbud.

En af de centrale pointer var at undgå TBF-fælden – brugen af tre-bogstavsforkortelser. Tine understregede, hvordan disse forkortelser kan forstyrre læseflowet og gøre tekster sværere at forstå og huske. Deltagerne blev opfordret til at skrive klart og præcist for at sikre, at deres budskaber blev modtaget korrekt.

Mødet bød på engagerede diskussioner og spørgsmål fra deltagerne, som lærte om forskellene mellem udbuds- og tilbudsskrivning. Tine forklarede, at en bedre forståelse og samarbejde mellem udbuds- og tilbudsfolk kan føre til mere succesfulde projekter. Hun fremhævede også vigtigheden af at bede om hjælp fra skrivekyndige virksomheder, hvis egne ressourcer ikke rækker til at håndtere skriveopgaverne.

Deltagerne gik hjem med konkrete værktøjer til at forbedre deres tekster, så de bliver lettere at læse, forstå og huske. Dette møde har uden tvivl styrket de fremmødte medlemmers evne til at kommunikere effektivt i udbudsprocessen.

Vi takker Tine Cederstrand Møller for hendes værdifulde bidrag og ser frem til fremtidige arrangementer, der kan hjælpe vores medlemmer med at opnå endnu større succes i deres erhverv.

Foto: Jesper Koefoed

Udgivet d. 21. maj 2024