Du kan ikke nå dit mål uden netværk

Advokat Martin Stensgård fra VES Advokater bliver af venner og bekendte ofte mødt med spørgsmålet om, hvorfor han gider at bruge så meget tid på netværk.  De bliver som regel overraskede, når han forklarer dem, at de netværker mindst lige så meget, som han selv gør. Det er som oftest blot i et andet forum.

“Årsagen til, at vi alle netværker meget mere end de fleste af os skænker en tanke er, at vi som mennesker er sociale væsener, og vi kan ikke fungere uden sociale relationer. Størstedelen af os tænker imidlertid sjældent på, at vores familie, ægtefælle eller kæreste, venner, kollegaer og andre bekendte er en del af vores netværk. Tænk et kort sekund over hvor mange af os der på et tidspunkt i vores liv har fået et job – eller for den sags skyld omsætning – via et familiemedlem eller en ven”, siger Martin Stensgård, der er en meget erfaren netværker i Erhvervssammenslutningen.

“I en erhvervsmæssig sammenhæng netværker vi typisk for at forbedre vores karriere, få faglig sparring eller øget omsætning. Uanset hvad der er vores mål, det være sig privat eller erhvervsmæssigt, kan vi ikke nå vores mål uden et solidt netværk. Som mennesker og som erhvervsvirksomheder har vi således ikke alene et behov for et godt netværk og stærke relationer – det er efter min bedste overbevisning en nødvendighed, for at vi kan overleve.”

5 gode grunde til Erhvervssammenslutningen

Når man spørger Martin, hvorfor han er medlem af Erhvervssammenslutningen peger han på fem vigtige årsager:

1. Relationer:
“Det er vigtigt for mig som advokat på Vestegnen, at jeg har mange gode relationer til det lokale erhvervsliv. Det er relativt nemt og hurtigt at få sig nogle kontakter. Derimod er det en længerevarende proces at skabe gode relationer, hvilket bl.a. kræver, at jeg er villig til at investere en stor del af mig selv, samt at jeg kan leve op til den tillid, der bliver vist mig. Jeg har allerede fået en del gode relationer til andre medlemmer af Erhvervssammenslutningen, hvilket jeg er meget taknemlig for.”

2. Muligheder:
“Jeg får som person og som erhvervsdrivende en masse muligheder ved at møde mange interessante personer og medlemsvirksomheder. Jeg har muligheden for at møde nye venner og bekendte, ligesom jeg har muligheden for at møde nye potentielle klienter. Ikke mindst har jeg muligheden for at møde relevante virksomheder og personer, som jeg kan henvise til andre af mine klienter og bekendte, når der er en forretningsmæssig fornuft i det. Dermed bliver alle medlemsvirksomheder indirekte en del af mit øvrige netværk, og jeg bliver indirekte en del af deres netværk uden for Erhvervssammenslutningen. Det giver nogle fantastiske muligheder for os alle sammen.”

3. Synlighed:
“VES Advokater og min person får stor synlighed og opmærksomhed, når jeg deltager aktivt i Erhvervssammenslutningen. Det er min formodning, at den opmærksomhed, fortrolighed og kontakt til andre virksomheder, jeg får ved at deltage i et netværk som Erhvervssammenslutningen er langt bedre, end hvad VES Advokater og jeg som advokat ville få ud af for eksempel at markedsføre os i aviser eller online.”

4. Indsigt:
“Jeg har som advokat stor glæde af, at jeg en gang i mellem kommer væk fra kontoret, lovparagrafferne og de til tider hårde forhandlinger for i stedet at besøge virksomheder og sparre med personer fra helt andre brancher end min egen. Drøftelserne med og besøgene hos de forskellige medlemsvirksomheder  giver mig en god indsigt i, hvad der rører sig rundt omkring i erhvervslivet på Vestegnen.”

5. Personlig udvikling:
“Erhvervssammenslutningen har formået at tiltrække virkelig gode foredragsholdere, og jeg tager altid noget med mig fra de forskellige arrangementer. Der er ingen tvivl om, at jeg har udviklet mig personligt såvel som professionelt ved aktivt at have deltaget i Erhvervssammenslutningens arrangementer. Ligeledes er det en god øvelse igen og igen at skulle præsentere sig selv og sin virksomhed, og så gør det jo heller ikke noget, at vi som oftest har det rigtig hyggeligt.”

Diversitet og frihed

Der findes i dag rigtig mange muligheder for at netværke i professionelle forretningsnetværk, men Martin ser en helt særlig styrke ved Erhvervssammenslutningen:

“I mine øjne er Erhvervssammenslutningens største styrke, at der er en enorm stor variation og diversitet i netværket. Netværket formår at gøre sig interessant for mange forskellige slags virksomheder – store som små. Det medfører, at vi medlemmer kommer i kontakt med brancher og personer, som vi ellers aldrig ville være kommet i kontakt med. Herudover finder jeg det positivt, at vi medlemmer kan anvende de forskellige tilbud, som vi har tid og lyst. Der er ingen mødepligt eller andre forpligtelser. Ønsker vi at fokusere på netværksmøder, kan vi gøre det. Ønsker vi at nyde godt af de spændende foredragsarrangementer, kan vi gøre det, og ønsker vi blot at deltage i et socialt arrangement, står det os frit for. Det er helt op til det enkelte medlem, hvad vi hver især ønsker at bruge vores medlemskab til. Det siger imidlertid sig selv, at jo mere du giver af dig selv og benytter dig af Erhvervssammenslutningens tilbud, jo mere får du også ud af netværket og dets medlemmer.”

Køb hos naboen og spar penge

Martin har også gjort sig tanker om, hvordan Erhvervssammenslutningens lokale fokus gavner ham og VES Advokater:

“Vi har alle en kolossal interesse i, at vi har et stærkt erhvervsliv i vestegnskommunerne. I alle de sammenhænge hvor det giver mening, og hvor muligheden er der, bør vi handle lokalt. Det er for mig uforståeligt, når virksomheder i vestegnskommunerne køber varer og tjenesteydelser uden for lokalområdet, når den samme vare er at finde lokalt. Det forudsætter naturligvis, at medlemsvirksomhederne er konkurrencedygtige, men det er min opfattelse, at det er vi i langt de fleste tilfælde.  Jeg kender til flere eksempler, hvor vi for eksempel som advokatkontor kan levere en tilsvarende ydelse og endog ofte billigere, men hvor lokale virksomheder i stedet har købt sig til ydelsen inde i København. Det er min formodning, at dette gør sig gældende inden for en lang række brancher, hvor vores medlemsvirksomheder er repræsenteret”, siger han.

Ved at Erhvervssammenslutningen er lokal har vi en mulighed for at hjælpe hinanden i lokalområdet, og dermed bevare en stor del af omsætningen ude i vores lokale virksomheder og kommuner frem for at omsætningen forsvinder ud af lokalområdet. I de tilfælde hvor vi ikke direkte kan hjælpe hinanden, kan vi som regel altid hjælpe hinanden videre med en henvisning til en relevant kontaktperson eller virksomhed.”

Mange ænder i dammen

I og med at Erhvervssammenslutningen er et netværk, hvor medlemmerne kommer med vidt forskellige baggrunde og fra vidt forskellige virksomheder, får man som medlem god indsigt i andre dele af erhvervslivet end blot sin egen, og det er Martin enig i:

“Jeg udvider min berøringsflade og får kontakt til mange mennesker, som jeg ellers sjældent ville komme i erhvervsmæssig kontakt med. Det er meget berigende for mig at komme i kontakt med andre mennesker og andre brancher. Det er interessant at opleve, hvilke udfordringer for eksempel en offentlig arbejdsplads eller en håndværksmæssig virksomhed har i forhold til os som advokatkontor. Den sparring jeg har med personer fra andre brancher er lærerig, og det hjælper mig med at udvide min horisont samt blive endnu bedre til at tænke ud af boksen. Ligeledes giver det mig et godt indtryk af, hvorledes den generelle stemning er i erhvervslivet på et givent tidspunkt”, siger han.

Fortrolighed fører til bedre sparring

Det er meget forskelligt, hvordan  Erhvervssammenslutningens medlemmer bruger hinanden i netværket. Men for Martin handler det i høj grad om at skabe stærke og fortrolige relationer:

“Jeg har efterhånden fået opbygget en fortrolighed med en del af medlemmerne, hvilket gør, at jeg kan sparre med dem på en helt anden måde, end jeg ellers vil kunne gøre med en person, som jeg endnu ikke kender så godt. Nogle af disse medlemmer betragter jeg endda som venner og meget gode langsigtede relationer”, siger han og fortsætter: “Derudover vil jeg naturligvis foretrække at kontakte et medlem af netværket, såfremt jeg har behov for en vare eller en tjenesteydelse, lige som flere medlemmer har kontaktet mig for juridisk bistand, en uformel drøftelse eller har henvist andre til mig.”

Næring til hjernen og bundlinjen

Når man kort spørger Martin, hvad han får ud af et medlemskab i Erhvervssammenslutningen, svarer han i ægte advokatstil, kort og godt:

“Jeg har haft stor glæde af de mange gode foredragsholdere, ligesom netværkets diversitet har givet mig en god indsigt i andre brancher end advokatbranchen. De mange arrangementer med fagligt indhold har endvidere været inspirerende, og jeg er overbevist om, at jeg er blevet en bedre kommunikator efter jeg har deltaget i Erhvervssammenslutningens mange arrangementer.Jeg er ikke i tvivl om, at mit medlemskab af netværket er med til at udvikle mig som person, men i lige så høj grad som leder og advokat. Den indsigt netværket giver mig, kan jeg bruge til at tage bedre beslutninger både i forhold til mine arbejdsopgaver og i forhold til min egen fremtid.”

Mit medlemskab af Erhvervssammenslutningen har allerede medført en masse gode relationer til personer og virksomheder i netværket. Jeg har ved flere lejligheder repræsenteret og rådgivet personer og virksomheder, som er blevet henvist til mig fra andre medlemsvirksomheder. Erhvervssammenslutningens samlede netværk er jo nærmest ubegrænset, hvorfor de forretningsmæssige perspektiver også fremadrettet er rigtig gode.  Det at medlemsvirksomheder henviser til mig, når andre i deres netværk har behov for juridisk rådgivning eller sparring er en stor tillidserklæring, og jeg gør altid mit ypperste for at leve op til tilliden. Mit medlemskab af Erhvervssammenslutningen har således direkte givet mig nye klienter, og de nye klienter har anbefalet mig videre i deres netværk, og dermed spreder det sig som ringe i vandet, hvilket jo kun er dejligt.”

Udgivet d. 25. februar 2016