Den lokale erhvervsklimaudsigt

I g?r offentliggjorde DI analysen ?Lokalt Erhvervsklima 2013?, som?indeholder resultaterne fra den hidtil st?rste unders?gelse af erhvervsforholdene i de danske kommuner. Unders?gelsen er baseret p? i alt 44 forskellige indikatorer, som stammer fra en lang r?kke statistiske data og en stor sp?rgeskemaunders?gelse blandt virksomheder i 96 af landets 98 kommuner. Her f?lger resultaterne kort for de fire kommuner, Erhvervssammenslutningen repr?senterer.

Vallensb?k

Den store h?jdespringer set med vores ?jne er Vallensb?k kommune, der samlet set er g?et 13 pladser frem i Lokalt Erhvervsklima 2013, hvilket placerer kommunen p? en samlet 34. plads.

Vallensb?k er vinder af kategorien ?Kommunens velf?rdsservice?, hvilket er tre pladser bedre end fjerdepladsen fra 2012. Dermed generobrer kommunen titlen, som den ogs? vandt i b?de 2010 og 2011. ?Kommunens v?ldf?rdsservice? omfatter virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for adgang til b?rnepasning og folkeskolen.

Vallensb?ks st?rste fremgang er p? 29 pladser i kategorien ?Brug af private leverand?rer?, der illustrerer virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for og ?benhed over for brug af private leverand?rer og overholdelse af betalingsfrister. Her lander Vallensb?k i ?r p? en 20. plads.

Den laveste placering er en 84. plads i kategorien ?Fysisk planl?gning?.?En kategori hvor Vallensb?k er g?et n?vnev?rdigt tilbage med et fald p? 32 pladser er i kategorien ?Arbejdskraft?, der indeholder virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for adgangen til kvalificeret arbejdskraft i kommunen samt det lokale jobcenters evne til at formidle den n?dvendige arbejdskraft.

Sidst oplever Vallensb?k ogs? et fald p? 27 pladser i kategorien ?Infrastruktur.?

 

Br?ndby

Br?ndby er samlet set g?et 12 pladser tilbage i Lokalt Erhvervsklima 2013, s? kommunen i ?r er placeret p? en 61. plads.

Br?ndbys bedste placering er i de ?Statistiske indikatorer?, hvor kommunen er nr. 12. Dermed har Br?ndby forbedret sig i kategorien i samtlige ?r.

college essay writing service

Den st?rste fremgang opn?r Br?ndby i kategorien ?Brug af private leverand?rer?, hvor kommunen er g?et 48 pladser frem til en 24. plads, og Br?ndby er dermed lige i h?lene p? Vallensb?k kommune.

Br?ndbys laveste placering er 89. plads i kategorien Fysisk planl?gning, igen lige et par pladser under Vallensb?k.

Br?ndbys st?rste fald er i kategorien Arbejdskraft, hvor kommunen er g?et 49 pladser tilbage til en 75. plads.

 

Glostrup

Glostrup er med en 41. plads i Lokalt Erhvervsklima 2013 g?et 22 pladser tilbage i forhold til 2012.

I otte af de 11 kategorier er Glostrup g?et tilbage, og i fire af disse kategorier er faldet p? mere end 30 pladser.

Den bedste placering opn?r Glostrup i kategorien Infrastruktur og transport, hvor kommunen er nr. 14.

Den st?rste forbedring er i kategorien Arbejdskraft, hvor kommunen er g?et 20 pladser frem til en 29. plads.

Den laveste placering er en 83. plads i kategorien Fysisk planl?gning.

Glostrups st?rste fald er p? 46 pladser i kategorien Kommunal sagsbehandling efterfulgt af et fald p? 45 pladser i kategorien Information og dialog med kommunen.

 

Albertslund

Albertslund er nr. 74 i Lokalt Erhvervsklima 2013, hvilket er et fald p? 37 pladser i forhold til 2012. Dermed er Albertslund den kommune, der er g?et femte mest tilbage blandt samtlige kommuner.

Albertslunds bedste placering er i kategorien Infrastruktur og transport, hvor kommunen er nr. 19.

Albertslund er g?et tilbage med mere end 20 pladser i syv af de 11 kategorier.

Det st?rste fald er p? 44 pladser i kategorien Arbejdskraft, efterfulgt af den Overordnede vurdering af erhvervsvenligheden, hvor Albertslund er g?et 40 pladser tilbage.

Det er v?rd at bem?rke, at Albertslund er faldet 29 pladser i kategorien Brug af private leverand?rer -?en kategori, som?kommunen ellers vandt i 2010.

Udgivet d. 5. september 2013