Albertslund Kommune inviterer til Sommerkur 2023

Med paneldebat om udvikling af kommunens erhvervspolitik.

Alle Erhvervssammenslutningens virksomheder fra Albertslund er inviteret til kommunens Sommerkur 2023 – onsdag d. 31. maj kl. 16.15–20.30 i Badesøen i Albertslund.

Kom og vær med til at sætte retningen for kommunens erhvervsindsats i de kommende år – ved at give input under paneldebatten, der i år modereres af journalist Clement B. Kjersgaard. Erhvervssammenslutningens formand, André Kowalczyk, vil som tidligere være en del af panelet.

Der vil også være mulighed for at netværke med andre virksomheder i festlige omgivelser i Albertslunds Mallorca, Badesøen.

I bliver forkælet med god mad og vinderne af Albertslund Kommunes virksomhedspris og lærlingeprisen 2022 samt de lokale virksomheder, der er blandt årets gazeller i Børsens Gazelle-kåring vil blive fejret.

Tilmeldingsfrist er onsdag d. 17. maj 2023.

Det er muligt at tilmelde fire personer pr. virksomhed. Tilmelding sker på kommunens hjemmeside:

albertslund.dk/sommerkur2023

Program:

16.15 Ankomst og registrering

16.35 Velkomst og rammesætning v. borgmester Steen Christiansen

16.45 Paneldebat – panelet består af borgmesteren, formand for udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner og repræsentanter fra virksomheder i kommunen og Erhvervssammenslutningens formand. Paneldebatten styres af journalist, Clement B. Kjersgaard

18.00 Oplæg v. erhvervsministeren Morten Bødskov om den generelle udvikling i samfundet

18.30 Lækker mad og mulighed for at netværke

19.30 Fejring af gazeller og vindere af kommunens virksomhedspriser

20.30 Afrunding v. Lars Gravgaard og tak for i dag

Udgivet d. 10. maj 2023