Albertslund Kommune indgår samarbejde med Erhvervssammensutningen

Erhvervssammenslutningen har gennem længere tid efterspurgt et samarbejde med Albertslund Kommune, da mange af vores medlemsvirksomheder er bosat i Albertslund. Nu har kommunen endelig takket ja til et, efter vores mening, meget konstruktivt samarbejde.

Fremover vil vi afholde en række dialogmøder med de kommunale beslutningstagere og løbende gennemgå deres behov for dialog med erhvervslivet. Erhvervssammenslutningen vil her hjælpe Albertslund Kommune med at kommunikere kommunens planer og tiltag til vores medlemsvirksomheder, og agere som høringsorgan for kommunens medarbejdere og beslutningstagere. Vi glæder os meget til at indlede samarbejdet og til at give vores medlemmer mulighed for at komme til orde, når vigtige politiske beslutninger skal træffes.

Udgivet d. 20. marts 2014