Årets generalforsamling var en succes

Dette års generalforsamling var meget anderledes end tidligere og blev på mange måder en succes.

Det lykkedes at gennemføre generalforsamlingen som et online videomøde, der var kampvalg om pladserne i bestyrelsen, der var indkommet to forslag og vi fik sagt pænt tak til den afgående formand og næstformand.

Mødets dirigent Henrik Bartels havde godt styr på dagsordenen og deltagere – selvom der var lidt mere at se til end normalt.

Bestyrelsen var samlet i et lokale med en ’varm stol’ med lyd og kamera. Stolen blev på skift indtaget af de bestyrelsesmedlemmer, der skulle sige noget.

Ude bag skærmene fulgte 25 medlemmer med og gav deres input via chatten. Alle kandidater til bestyrelsen fik undervejs mulighed for at præsentere sig med live lyd og billede.  

Teknikken svigtede heller ikke undervejs, så det hele forløb ganske udmærket online – sammen – men alligevel hver for sig.

Kampvalg til bestyrelsen

For første gang i mands minde var der kampvalg om de fem pladser, der var på spil, i bestyrelsen.

Mette Hviid Togsverd, adm. direktør på Folkebladet, Henrik Bartels, partner i Advodan og Bo Kristiansen, adm. direktør i Coma Systems var alle villige til genvalg.

Anders T. Johansen, ejer af ATJ-Energi, Kaare Dehn, ejer af KD Consulting og Malermester Palle Ranum ville også gerne i bestyrelsen. Palle Ranum fik færrest stemmer, mens de øvrige fem blev valgt ind.

Ud over de fem nyvalgte består bestyrelsen af Hanne Lunddal Jensen, ejer af Lunddal Consulting, André Kowalczyk, adm. direktør og partner i Værkstedsgårdens Ejendomsudlejning og Kenneth Waagenes, adm. direktør i Ryds Bilglas.

Bestyrelsen vil i nær fremtid holde et konstituerende møde og finde Erhvervssammenslutningens nye formand og fordele de øvrige poster.

Formanden og næstformanden takkede af

Der blev også tid til at sige pænt tak for indsatsen til afgående formand i Erhvervssammenslutningen Jens Sørensen, adm. direktør i Timegruppen. Jens har siddet i bestyrelsen i 30 år og fortsætter som almindeligt medlem.

Det blev også et pænt farvel og tak for indsatsen til Christian Ebbesen, der har været næstformand. Christian stopper i øvrigt helt i Erhvervssammenslutningen, da han ikke længere arbejder i den private sektor og har fået arbejde i Roskilde.

Undervejs på generalforsamlingen var der ikke flertal for de to stillede forslag om at stifte og uddele henholdsvis en idrætspris og en iværksætterpris.

Her er pdf med slides fra Formandens beretning, regnskaber, budget, kontingent, indkomne forslag mv.Download

Af Michael Odsgard

Udgivet d. 29. maj 2020