Resten af året vil vi have fokus på vores klassiske netværksarrangementer, der har til formål at skabe relationer mellem medlemmerne.

Første skud var netværksmødet sidst i maj, hvor alle fremmødte virksomheder havde fem minutter til at præsentere sig selv og deres løsninger.

Hvis vi skal hjælpe hinanden kræver det, at vi får opbygget tillid og relationer i mellem medlemmerne. Derfor brugte vi også en del af mødet på at lære hinanden bedre at kende og tale om, hvordan vi kan hjælpe hinanden.

Mange af deltagerne gik fra mødet med ny viden om de øvrige deltagere og med stærkere relationer, end da de kom.

Tak til Hellebeth for at lægge lokaler til i Livsstilscenteret i Brøndby.

25 medlemmer havde valgt at lægge vejen forbi Glostrup Park Hotel, der lagde lokale til årets generalforsamling den 23. maj.

Generalforsamlingen forløb uden den store dramatik, så det var en smal sag for mødets dirigent Henrik Bartels, at styre forsamlingen igennem dagsordenen.

Formanden Bo Kristiansen sagde blandt andet, at han var tilfreds med medlemstallet, der stortset var status quo fra sidste år trods endnu et år med Corona. Vi var 192 medlemmer pr. 31.12.2021.

Et stærkt resultat, da alle andre foreninger, som vi sammenligner os med, har lidt store tab i medlemsskaren.

I løbet af 2021 var der hele 35 arrangementer – heraf 19 i form af Ugens Gæst – et online format, hvor vi på en halv time dykker ned i et emne sammen med en ekspert.

Bo Kristiansen sluttede sin beretning med at understrege at bestyrelsen vil arbejde på at få flere medlemmer, nye typer af møder, flere virksomhedsbesøg, endnu tættere kontakt til kommunerne og afvikling af en Netværkskonference.

Der var ingen indkommende forslag, der skulle diskuteres eller stemmes om.

På valg til bestyrelsen var Bo Kristiansen, Anders T. Johansen, ejer af ATJ-Energi, Henrik Bartels, partner i Advodan – alle tre blev genvalgt.

Kaare Dehn, ejer af KD Consulting, ønskede ikke genvalg. I stedet blev sidste års suppleant Helle Groth Christensen, TimeLaw Advokater, valgt ind i bestyrelsen.

Ny suppleant blev Søs Saltoft Fontain fra virksomheden JobØst.

Bestyrelsen består desuden af André Kowalczyk, adm. direktør og partner i Værkstedsgårdens Ejendomsudlejning, Kenneth Waagenes, adm. direktør i Ryds Bilglas, Britt Thomsen, ejer af HR-Administration og Hellebeth Hansen, ejer af Livsstilscenter for krop & sjæl.

Den nye bestyrelse vil i løbet af juni holde et konstituerende møde og fordele posterne.

Klik her, hvis du vil se Formandens slides (pptx – fil) med beretning, regnskaber, budget mv.

Af Michael Odsgard

Foto: Jesper Koefoed

130 deltagere så en oplagt Søren Pape fra Det Konservative Folkeparti holde et interessant oplæg om politik og samarbejdet på Christiansborg. Søren Pape kom også med sit første løfte, hvis han en dag skulle blive Statsminister.

Erhvervssammenslutningens medlemmer var inviteret til at deltage i Intercitymødet af Glostrup Vestegnens Rotary klub. Et møde, hvor Rotary hvert år har besøg af en toppolitiker.

Efter spisningen på Glostrup Park Hotel fik de 130 deltagere et varmt, stærkt og ærligt oplæg af Søren Pape. Han gav blandt andet et indblik i, hvordan han sammen med Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen havde trykket på alle knapper for at komme i mål med den netop indgået aftale om grøn omstilling af dansk landbrug – ellers var det hele faldet til jorden.

Søren Pape understregede også at, hvis der var blåt flertal i morgen, så skulle blå blok nok blive enige om et samarbejde, da arbejdsklimaet i blokken var rigtig godt.

Ingen tvivl om at mange af deltagerne var konservative kernevælgere, så alle fik fuld valuta for pengene.

Spørgelysten var efterfølgende stor og Søren Pape brugte over 20 minutter på at svare på så mange spørgsmål som muligt.

Og så til Søren Papes første løfte, hvis han en dag bliver statsminister. Han lovede at komme på besøg igen.

Af Michael Odsgard, Mediehuset ODSGARD

Den 14. oktober mødes virksomheder i Vallensbæk til en dag fyldt med netværk, inspiration og videndeling, når Virksomhedernes Dag 2021 løber af stablen. Tilmeld din virksomhed senest 1. oktober, og bliv en del af dagen.

Den 14. oktober 2021 er virksomhederne i Vallensbæk inviteret til Virksomhedernes Dag, hvor der venter et spændende program med oplæg og masser af mulighed for at netværke og udveksle erfaring med andre lokale virksomheder og kommunen, samt muligheden for at netværke med interessenter fra fx Erhvervshus Hovedstaden.

Du kan også møde Erhvervssammenslutningen på dagen.

– I Vallensbæk Kommune arbejder vi for at blive en endnu mere erhvervsvenlig kommune med plads til mange typer af virksomheder og let adgang til kommunen. Vi har ambitioner for erhvervsområdet, og vi vil gerne være i løbende dialog med kommunens erhvervsliv og hele tiden undersøge, hvad virksomhederne har brug for, siger borgmester i Vallensbæk Henrik Rasmussen.

På Virksomhedernes Dag kan dialogen mellem kommunen og virksomhederne blive endnu tættere, end den i forvejen er, og dagen giver samtidig masser af mulighed for, at Vallensbæks lokale virksomheder kan netværke og sparre med hinanden.

Billede fra Virksomhedernes dag i 2019

Tiden efter corona

Temaet for dagen er centralt og relevant; der bliver sat fokus på tiden efter corona, og hvad læringen har været undervejs. Ord som digitalisering, omstilling, automatisering og bæredygtighed kan have fået en anden eller helt ny betydning efter corona, og hvad stiller man så op?

Hovedtaleren på dagen er Peter Mogensen fra tænketanken Kraka og Small Great Nation, som også er politisk kommentator på TV2. Han vil fortælle om de nye løsninger, der er opstået efter corona – eksempelvis inden for bæredygtighed og digitalisering.

Der er også inspiration og viden at hente fra de tre lokale Vallensbæk-virksomheder Takeda, Matrix Sales og Frugt.dk, når de holder oplæg om deres erfaringer i tiden med og efter corona; hvad blev de ramt af? Hvordan håndterede de det? Og hvad tager de med sig videre?

Tilmeld din virksomhed hos Anja Schlamovitz Larsen på anla@vallensbaek.dk senest d. 1. oktober 2021.

Fakta:

Virksomhedernes Dag 2021 finder sted hos kontorhotellet House of Dreams på Vallensbækvej 63, 2625 Vallensbæk.

Det er den 14. oktober kl. 15.00-17.30.

Jens Romundstad, der tidligere gik under navnet Biker-Jens tog os med på hans rejse fra Handelsskolelærer og medlem af en MC-klub til deltagelse i den første Robinson-ekspedition for til sidst at ende med en toppost som HR-Direktør i Coop med 4.000 ansatte.

Det var meget underholdene. Jens gav den gas og fortalte mange anekdoter fra de forskellige perioder i hans liv.

Her et vigtigt klip fra dagen om, hvordan Jens arbejder med sig selv og de mål han vil opnå. (Husk at skrue op for lyden)

Stort tak til Incitu, der lagde lokaler til.

Tekst og fotos Michael Odsgard

På årets generalforsamling i maj blev Britt Thomsen og Hellebeth Hansen valgt ind i bestyrelsen. Tirsdag den 22. juni holdt bestyrelsen et konstituerende møde for at fordele poster. Her kan du få et overblik over den nuværende bestyrelse og lære lidt mere om de to nye medlemmer.

Bestyrelsens poster fordeler sig således:

Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Bestyrelsesmedlemmer:

Sekretariatet består af:


Britt Thomsen

Britt Thomsen er ejer af enmandsvirksomheden HR-adminstration, hvor hun laver HR for mindre virksomheder, som ikke har en HR-afdeling. For Britt handler det om at klæde arbejdsgiveren på, så de både kan udvikle deres medarbejdere og arbejdspladsen. For hun er overbevist om, at gode medarbejdere skaber resultater på bundlinen.

Britt arbejder med det, hun omtaler som håndarbejdet, eller det operationelle, indenfor HR. Det er blandt andet lovgivning, regler og kontrakter, som kan være udfordrende for nye arbejdsgivere og start-ups at finde rundt i. Hendes hjerte banker for at bygge virksomheder op på et solidt fundament, som skaber gode arbejdspladser. Hendes mål er at skabe virksomheder, der både tjener penge og som er et sted medarbejderne gerne vil blive.

Britt har over 20 års erfaring med HR. Hun startede i 2019 sin egen virksomhed og hun har en rygsæk fyldt med erfaringer fra mange forskellige brancher og typer af mennesker.

”Der er ikke meget for mig, der er ukendt. Jeg har altid lavet noget der ligner, eller mødt den type leder før. Derfor kan jeg nemt sætte mig ind i en ny situation”

Det er et år side, at Britt meldte sin ind som medlem i Erhvervssammenslutningen. Hun har både virksomhed og bopæl i Vallensbæk og syntes derfor, at det var rart at møde andre virksomheder i nærområdet. Til generalforsamlingen i maj 2021, blev hun valgt ind i foreningens bestyrelse. Hun stillede op til bestyrelsesposten, fordi hun gerne vil give tilbage og hjælpe med at fremme erhvervslivet i kommunen – og hun tænker, at der er uforløst potentiale i foreningen.

Hun har blandt andet observeret, at Erhvervssammenslutningen har mange medlemmer, men at der er en større andel, som ikke er aktive. Derfor kunne hun godt tænke sig at gøre en indsats, for at få flere af medlemmerne engageret i foreningens fællesskab. Hun ser samtidig et potentiale i at få flere unge mennesker engageret i foreningen, og fremhæver værdien i forståelse mellem generationerne.

”Jeg vil også gerne lære af de yngre, som har nogle andre ønsker og arbejder på en anden måde”.

Britt ser frem til at bidrage og sætte sit præg på foreningen, og til samarbejdet med kommunerne.


Hellebeth Hansen

Hellebeth Hansen er ejer af virksomheden Livsstilscenter for Krop & Sjæl, og har været det i 26 år. Her arbejder hun holistisk med kroppen; med træning, tanker og kost. Hellebeth er blandt andet alternativ behandler, coach og terapeut. Hun uddanner også fitnessinstruktører, og har tidligere haft samarbejde med kommunen om mentorordninger.

I livsstilscentret hjælper Hellebeth blandt andet med problematikker som stress, smerter og overvægt. Et af de særlige tilbud i livsstilscentret er deres eldrevne brikse, som giver skånsom og effektiv træning.

For tre år siden flyttede virksomheden til nye store lokaler i Brøndbyøster. Her lejer Hellebeth også lokaler ud til andre behandlere, så klienternes behov kan blive mødt et fælles sted. Hendes vision er nemlig at samle det hele i et hus.

Hellebeth meldte sig ind som medlem i foreningen for 6 år siden. Hun havde som selvstændig et behov for at møde andre erhvervsdrivende i lignende situationer, og var blevet anbefalet Erhvervssammenslutningen. Her fandt hun netop den sparring, hun havde brug for.

”Når man er selvstændig og alene i det, så mangler man nogle gange sparring med andre, som har de samme tanker”.

Til generalforsamlingen i maj 2021, blev Hellebeth valgt ind i bestyrelsen. Hun stillede op til bestyrelsesposten i Erhvervssammenslutningen, fordi hun ønsker at gøre en forskel og byde ind med hendes perspektiv. Hun mener, at hun har en alternativ indgangsvinkel i foreningen og det er netop det, hun gerne vil byde ind med.

Hellebeth fremhæver de mange nye tiltag, der er kommet i løbet af det sidste år, blandt andet tilføjelsen af online arrangementer. Det er ideer til udvikling og tiltag som disse, at hun gerne vil være med til at støtte og fremme, som en del af bestyrelsen. Hun ser samtidig frem til at få gang i de fysiske møder igen, hvilket hun mener, er et noget medlemmerne har brug for, efter de sidste halvandet år med Corona restriktioner.

Af Jeanette Olsen, ODSGARD

Årets generalforsamling var ’back to normal’ med fysisk fremmøde, prisuddeling, spisning og en veloplagt foredragsholder i Victor Feddersen.

Næsten 50 medlemmer deltog i Erhvervssammenslutningens generalforsamling, der blev holdt i Kulturhuset Kilden i Brøndby.

Generalforsamlingen forløb uden den store dramatik, så det var en smal sag for mødets dirigent Henrik Bartels, at komme igennem dagsordenen.

Der var ingen indkommende forslag, der skulle diskuteres eller stemmes om.

Valg af bestyrelsesmedlemmer forløb uden kampvalg, som var tilfældet sidste år.

André Kowalczyk, adm. direktør og partner i Værkstedsgårdens Ejendomsudlejning og Kenneth Waagenes, adm. direktør i Ryds Bilglas – var begge på valg og begge fik en ny periode på to år.

Britt Thomsen, ejer af HR-Administration og Hellebeth Hansen, ejer af Livstilscenter for krop & sjæl blev de to nye ansigter i bestyrelsen, da Hanne Lunddal Jensen og Mette Hviid Togsverd trådte ud.

Bestyrelsen består desuden af Bo Kristiansen, adm. direktør Coma System, Anders T. Johansen, ejer af ATJ-Energi, Kaare Dehn, ejer af KD Consulting  og Henrik Bartels, partner i Advodan.

Helle Groth Christensen, TimeLaw Advokater blev valgt som suppleant.

Den nye bestyrelse vil 22. juni holde et konstituerende møde og fordele posterne.

Erhvervssammenslutningen fik sagt pænt tak for samarbejdet til Jette Runchel, der stopper som kommunaldirektør i Albertslund.

Brøndbys Borgmester Kent Magelund fik uddelt Erhvervssammenslutningens Erhvervspris 2021 til virksomheden Link Logistic inden mødet sluttede med lækker tapas og et glas vin.

Den lokale avis – Folkebladet – dækkede også generalforsamlingen og har skrevet en glimrende artikel om uddeling af Erhvervsprisen 2021 og mødets underholdende indlæg om at skabe vinderteams af den tidligere olympiske guldvinder i roning Victor Feddersen.

Læs artiklen her…

Her er Formandens slides med beretning, regnskaber, budget mv. Klik her…

Af Michael Odsgard

Fotos: Jesper Koefoed

Det blev logistikvirksomheden Link Logistic A/S, der løb med Erhvervssammenslutningens Erhvervspris 2021.

Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune, sagde blandt andet om begrundelsen for tildelingen af Erhvervsprisen:

-Link Logistics modtager Erhvervsprisen 2021 for et udpræget godt samarbejde med Brøndby Kommune, på trods af travlhed og en hektisk hverdag.

Det er en fornøjelse for vores Virksomhedsservice at blive mødt med ja-hatten, når det drejer sig om rekruttering og i det hele taget bare at have jobcenteret som førstevalg, når der skal bruges folk.

At vi så også hører, at der er god trivsel og folk er glade for at være der, er jo heller ikke så ringe.

Sidst, men ikke mindst, stiller Link Logistics sig til rådighed for et af Brøndbys kommende projekter, nemlig erhvervs­politikken. Med kort varsel har de taget pænt imod os og alle vores spørgsmål.

Hos Link Logistics er man også glade for sparringen og samarbejdet med kommunen.

-Vi er meget glade og stolte over at modtage Erhvervsprisen. Det er et kæmpe skulderklap til Jacob Hasfeldt og hans team, der har kontakten til Brøndby Kommune.  

Vi har haft travlt og landet vores bedste resultat nogensinde i 2020 og her har Brøndby Kommunes Erhvervskonsulenter og jobcenter gjort det nemt for os at finde kvalificerede kandidater til vores vækst. Så stor tak til Brøndby Kommune for samarbejdet. De er hurtige til at agere og er gode sparringspartnere, siger Anders Martens, adm. direktør i Link Logistic.

Link Logistic hjælper high-end e-commerce virksomheder, der har brug for et one-stop-shopping koncept til deres lager og transport i hele verden. Hovedkontoret ligger i Brøndby, hvor 70 af virksomhedens 120 medarbejdere har deres daglige gang.

Erhvervsprisen uddeles skiftevis til en virksomhed i Brøndby, Glostrup eller Vallensbæk. I år skulle prismodtageren findes i Brøndby Kommune.

Af Michael Odsgard

Foto: Jesper Koefoed

Fra venstre: Bo Kristiansen, Formand i Erhvervssammenslutningen, Jacob Hasfeldt, Link Logistics, Kent Magelund, Borgmester i Brøndby Kommune og Anders Martens, Link Logistics.

Tirsdag d. 18. maj var det tid til dette års første arrangement med fysisk fremmøde. Vi benyttede muligheden for at kombinere motion, natur og forretning med hygge og lidt godt til ganen. Vi afholdte derfor netværksmødet i det fri.

Vi startede arrangementet med en Walk & Talk. Her gik vi i mindre grupper og talte blandt andet om virksomhedernes udfordringer i 2021 og hvordan vi i netværket kan hjælpe hinanden.

Det var en skøn gåtur i solskin og dejligt vejr. Ruten var ca. 5 km lang og bød både på bakker og smuk grøn natur. Vi fik undervejs plejet de gode relationer, mens vi sparrede og delte erfaringer.

Efter gåturen bød Erhvervssammenslutningen på lidt lækkert vin og tapas hos Jonas og Vikkelsøholm, hvor der var plads til både hygge og videre dialog.

Vi siger tak for et godt netværksmøde i det fri.

DI Hovedstaden og de 12 vestegnskommuner har sammensat et webinar som giver lokale virksomhedsledere konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som kan få dem selv og medarbejderne gennem de ”forhåbentlig” sidste svære måneder af pandemien.  

Det er gratis at deltage webinaret løber af stablen 28. januar kl. 9-10. Se program og tilmelding her

Det er lidt af en udfordring at være en tilstedeværende og motiverende virksomhedsleder i Coronatider. Efter næsten 10 måneder med smittefare og restriktioner er coronatristheden ved at snige sig ind over os. Både i privatlivet og på arbejde.

– Jeg er enormt glad for, at vi har stablet dette webinar på benene – særligt i en periode, hvor mange virksomheder kæmper på mange fronter. Både i forhold til selve forretningen men også i forhold til ledelse. Rigtig mange må arbejde hjemme og ser kun kollegaerne på skærmen. For dem, der stadig skal møde fysisk ind på arbejdspladsen, så er det sociale samvær også meget begrænset. Det kræver en helt anden ledelse og det kræver, at man som leder tænker ud af boksen for at fastholde motivationen. Det vil vi gerne give noget inspiration til på dette webinar, siger Peter Lanng Nielsen, Formand for DI Hovedstaden og Adm. Dir. i Keolis Danmark.

Af Michael Odsgard