Erhvervsvejledning

Vallensbæk får lokal uddannelses- og erhvervsvejledning

Vallensbæk Kommune har netop etableret egen lokal uddannelses- og erhvervsvejledning under navnet UU Vallensbæk. Denne beslutning har kommunalbestyrelsen truffet for at kunne integrere uddannelses- og erhvervsvejledningen af Vallensbæks unge bedst muligt i kommunens samlede indsats på uddannelses- og beskæftigelsesområdet.

Målet med den nye vejledningsindsats er, at Vallensbæks unge træffer det bedst mulige uddannelsesvalg første gang. Uddannelsesparatheden hos Vallensbæks unge er høj, men mange vælger den forkerte uddannelse og må starte forfra. Derfor vil kommunen:

  • Sætte tidligt ind med vejledning af de unge, da deres forestillinger om uddannelse ofte skabes tidligt, men på et uinformeret grundlag
  • Udfordre de unges uddannelsesvalg blandt andet ved at udvide deres kendskab til og perspektiver på uddannelse og arbejdsmarked
  • Styrke de unges kompetencer til såvel uddannelse og arbejdsliv, dette til glæde for både de unge selv og virksomhederne, der efterspørger kompetent arbejdskraft
  • Øge fokus på job- og karriereperspektiver i vejledningen, så de unge opnår forståelse for muligheder og konsekvenser af deres uddannelsesvalg, og derved har fokus på at uddanne sig til beskæftigelse

De unges viden om og forståelse for arbejdsmarkedet og deres jobmuligheder bliver bedst, hvis den opstår direkte i mødet med virkeligheden. Derfor ønsker Vallensbæk Kommune at skabe et godt samarbejde med erhvervslivet på Vestegnen og sammen bidrage til fremover at sikre kompetente medarbejdere med relevante uddannelser.