Ret & Råd inviterer Erhvervssammenslutningens medlemmer til infomationsmøde omkring den nye ferielov, der træder i kraft d. 1. september 2020.

Allerede i år er der forhold, der gør sig gældende, og som der skal tages stilling til. Disse forhold kan være vigtige i forhold til virksomheders likviditet.

Tidspunkt:
onsdag d. 26. juni 2019
Kl. 16:00 - 18:00

Sted:
Ret & Råd
Banegårdsvej 1
Glostrup

Tilmelding

Deltager nr. 1


Deltagerliste

  • Henrik Fog martens, SaLgsdirektør, First Lease a/s